Voksne og aktiv sundhed

Både de lokale foreninger og kommunerne rummer fremragende muligheder for sundheds- og træningsforløb og kan gøre en forskel i træningstilstand for en stor andel af den danske befolkning. Det gælder både mænd og kvinder, etniske minoriteter, unge og ældre voksne med forskellige socio-økonomiske baggrunde og sundhedstilstande.

I et studie i 2014 deltog rengøringsassistenter i forskellige former for holdspil som tilpassede former for fodbold, floorball og basketball suppleret af lege, dans og cirkeltræning. Foto: Bo Kousgaard

Fælleskabet bærer motivationen

Den nyeste forskning viser klar evidens for en positiv effekt af nøje planlagte og omhyggeligt ledede nye træningskoncepter med fysisk aktivitet. Vi har især haft succes med holdspilkoncepter som FodboldFitness, HåndboldFitness, MotionsFloorball og patientrettede tiltag, som er begyndt at blive populært rundt omkring i landet.

Vi kan hjælpe jer med

Centrets forskning viser nogle veldokumenterede veje til, hvordan danskerne kan engageres i motion - og ikke mindst, hvad der skal til for at fastholde dem. Vores studier peger entydigt på, at deltagelse i holdspilsaktiviteter er en yderst effektiv metode til at forebygge og behandle livsstilssygdomme. Samtidig skaber fællesskabet, der opstår under træning, den nødvendige motivation for at fastholde en aktiv livsstil.

Kom godt i gang

Center for Holdspil og Sundhed tilbyder rådgivning og afholder kurser.

Vi tilbyder hjælp med at styrke indsatsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af forskellige målgrupper i en aktiv livsstil med færdige eller særligt tilpassede forløb til uddannelse af trænere, instruktører og frivillige.

Sammen med jer  udvikler og tilpasser vi motionsaktiviteterne efter de lokale muligheder og udfordringer og rådgiver i forhold til den konkrete implementering af holdspilstræningen. Vi styrker instruktørernes kompetencer og kobler teori med praksis.

Hvis du vil vide mere om vores tilbud om rådgiving, kan du læse mere på vores side om rådgivning og implementering.