Seniorer og trivsel

Den danske befolkning er demografisk set på vej til at blive stadigt ældre. I 2035 vil 25% af danskerne være 65 år eller derover. Med alderen mindskes vores muskelmasse. Det medfører nedsat motorisk funktion og kan føre til en nedsat mobilitet og øget inaktivitet. Inaktivitet kan føre til øget forekomst af diabetes, hypertension, nedsat knoglemineralisering og forringet balance. Det er allesammen faktorer, som kræver et øget fokus på forebyggelse og forbedring af den generelle sundhedstilstand hos seniorer især.

Boldspilsbaserede holdspil i kommunale aktivitetscentre forbedrer både fysisk funktionsniveau og livskvalitet hos ældre borgere i alderen 65-93 år. Foto: Bo Kousgaard, Center for Holdspil og Sundhed.

Center for Holdspil og Sundhed arbejder for at øge seniorers deltagelse og involvering i idræt og fysisk aktivitet. Forskningen viser, at holdspil kan bruges til at styrke det sociale fællesskab og  fremme glæden ved fysisk aktivitet. Holdspil virker  dermed motiverende for fastholdelse og medvirker samtidig til at øge kvaliteten af og deltagelsen i træningstilbuddene. 

Da holdspilstræningen motiverer deltagerne gennem glæde og fornøjelse ved spillet, men også gennem et styrket fællesskab og sociale relationer, kan holdspil også være medvirkende faktor i forhold til at undgå social udstødelse, som kan være et problem blandt seniorer.

Et motiverende alternativ

Vi ved, i kraft af centrets forskning, at holdspil udgør et motiverende alternativ til den træning, der tilbydes i mange aktivitets- og forebyggelsescentre. Særligt hvis man sørger for at tage højde for deltagernes kognitive og fysiske forudsætninger i rammer, hvor plads og medarbejdertid er sparsom. Tilpasning af intervalbaseret holdspil på små baner - med et lavt deltagerantal medfører positive fysiologiske og psykologiske forbedringer. Træningen har den fordel, at den i højere grad motiverer og fastholder deltagerne i kraft af det sociale element.

Vi kan hjælpe jer med

Vi hjælper jer med en køreplan for udvikling af holdspilstræning der passer til de omgivelser, hvor træningen skal fungere.

En god implementering opnås blandt andet ved at få kendskab til træningsteamets professionsfaglige baggrund og hverdag og ved at afsætte ressourcer til efteruddannelse.

Kom godt i gang

Center for Holdspil og Sundhed tilbyder rådgivning og afholder kurser.

Sammen med kursisterne udvikler og tilpasser vi motionsaktiviteterne efter de lokale muligheder og udfordringer og rådgiver i forhold til den konkrete implementering af holdspilstræningen. Vi styrker frontpersonalets kompetencer og hjælper med at fremme seniorers sundhed og livskvalitet. Vi kobler teori og praksis og skaber skræddersyede forløb, der passer præcist til jeres behov.

Hvis du vil vide mere om vores tilbud om rådgiving, kan du læse mere på vore side om rådgivning og implementering.

Konsensus19

Københavns Universitet var i november 2018 vært for en konsensuskonference, hvor forskere fra hele verden var samlet for at dele viden, diskutere og finde konsensus vedrørende viden om fysisk aktivitet og aldring. Forskerne kom med en række konklusioner og anbefalinger, som vi ønsker skal leve i foreninger, kommuner og sundhedscentre - kort sagt ude i virkeligheden.

I kølvandet på konsensuskonferencen om aldring og fysisk aktivitet, blev en række af verdens førende forskere enige om en række anbefalinger indefor områderne: Funktionel kapacitet og sundhed, hjernesundhed og kognitiv funktion. psykologi og adfærdsvidenskab og sociologi.

Konsensus blev opnået med udgangspunkt i en bred vifte af forskningsmetoder inden for epidemiologi, medicin, fysiologi, neurovidenskab, psykologi og sociologi, og med erkendelse af de styrker og svagheder, der er forbundet med de enkelte metoder.

Det mundede ud i en række statements indefor fire temaer:

  1. Funktionel kapacitet og sundhed
  2. Hjernesundhed og kognitiv funktion
  3. Ændringer i adfærd, motivation og vaner
  4. Sociologiske perspektiver

Disse statements er nu blevet til en række anbefalinger, der kan bruges til at fremme den fysiske aktvitet hos ældre voksne. Læs anbefalingerne her.

Læs mere om konferencen på hjemmesiden.

Læs den videnskabelige artikel fra British Journal of Sportsmedicine.

Læs pressemeddelese fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Læs artikel om formidlingsseminaret: Fysisk aktivitet og aldring – fra forskning til praksis, som blev afholdt efter konferencen.

Find konkret inspiration til fysisk aktivitet for seniorer.