Partnerskaber

Vi skaber forandringer sammen

Center for Holdsil og Sundhed ønsker at bringe forskningen ud til relevante aktører i kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer. Centret etblerer samarbejder med andre aktører, der kan hjælpe borgerne til en mere aktiv livsstil.

Det kræver et tæt samarbejde med de mange interessenter på området, så fælles udfordringer løses i fællesskab. Idrætsorganisationerne sidder i Center for Holdspils repræsentantskab, ligesom der er indledt samarbejde med udvalgte specialforbund, holdspilskommuner samt DGI og DIF’s fælles projekt ”Bevæg dig for livet”.

Nye muligheder viser sig blandt andet, når der arbejdes i fællesskab, og nye alliancer kan opstå. Center for Holdspil og Sundhed inviterer gerne til nye samarbejder, der kan styrke mulighederne for at nå ud til de mange med forskningsbaserede tilbud, der skaber øget sundhed og livskvalitet.