Centrets arbejde med implementering

Bedst til implementering af holdspil

Som de eneste i Danmark forsker og rådgiver Center for Holdspil og Sundhed i implementering af holdspil i forskellige settings og til forskellige målgrupper.

Det er unikt for centret, at forskning, gennem implementering, aktiveres til gavn for danskernes sundhed og livskvalitet. Vi har således fokus på at bringe forskningen helt ud til befolkningen. Motion i aktive fællesskaber styrker folkesundheden og giver dermed bedre liv. De seneste fem år har der vist stor efterspørgsel af viden til konkrete initiativer, der får flere til at bevæge sig.

Vi benytter os i den forbindelse af en implementeringsmodel, som er udarbejdet med inspiration fra implementeringsforskning (eks. Bracht et al., 1999) kombineret med praksisnære erfaringer fra medarbejdere i Center for Holdspil og Sundhed.  Modellen består af fire faser, der kan bruges til strukturering af implementeringssamarbejdet. De fire faser er beskrevet herunder.

Modellen udvikles løbende med praksisnære erfaringer fra centrets rådgivnings- og implementeringsmedarbejdere og kvalificeres dermed hele tiden i forhold til en skærpelse af forskningens samfundsmæssige impact.

Analyse af miljø og målgruppe

I denne fase lærer vi vores samarbejdspartner at kende. Det er her, vi får føling for det specifikke miljø og den udvalgte målgruppe. Ved at lære mere om det miljø, vi skal arbejde i, bliver det nemmere for os at afdække stedets behov, identificere parathed i forhold til eventuelle ændringer og afklare rollefordeling i forhold til de aktiviteter, der skal sættes i gang. Vi ser blandt andet på kultur, arbejdsgange og ressourcer.

Design og igangsættelse

Dette er fasen, hvor vi sammen med vores partner opstiller mål og delmål for indsatsen, og afklarer hvordan indsatsen skal designes, igangsættes og vurderes. Sammen udvikler vi en arbejdsplan og en kommunikationsplan. Begge dele er meningsfulde at lave, når målene er sat. God forberedelse skaber retning og sikrer, at alle involverede er enige om retningen.

Forankring og opretholdelse

Nu er vi i gang. Løbende skal vi sammen være opmærksomme på processens forløb. Roller blandt personalet skal fremstå tydelige og der skal tages hånd om de problemer man støder på undervejs. For eksempel kan der være brug for at justere designet. Det handler om at skabe det bedst mulige miljø for en succesfuld implementering.

Erfaringsopsamling

Erfaringsopsamlingsfasen er fasen før samarbejdspartneren selv overtager projektet. Her skal den foreløbige implementering vurderes.  Fasen knytter sig til de opsatte mål. Det gør vi ikke kun ved at samle op på resultaterne. Vi har også processen for øje, eftersom denne er helt afgørende for fremtidig forankring. Sammen udarbejder vi en forankringsplan hvor vi vender tilbage til de tidligere faser. Grundigheden og omfanget af denne fase afhænger af den aftale som vi indgår.