Rådgivning og implementering – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Rådgivning

Rådgivning og implementering

Vi omsætter forskning til praksis

Center for Holdspil og Sundhed har i 2016 etableret en rådgivnings- og implementeringsenhed, der omsætter centrets forskningsresultater til tilpassede holdspil i kommuner, skoler, foreninger samt sundheds- og aktivitetscentre. Forskningen gøres anvendelig og klar til implementering gennem afholdelse af kurser, udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilbud om rådgivning og gennemførelse af motionsforløb for udvalgte målgrupper.

Ambitionen er nå ud til de mange mennesker, der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer.

Målgrupper

Vi hjælper samarbejdspartnere med at forbedre sundhed hos de tre målgrupper: børn/unge, voksne og seniorer. I hver målgruppe - og på tværs af disse - er der identificeret en række indsats- og udviklingsområder som Center for Holdspil og Sundhed forsker og rådgiver i.

Områderne er omdrejningspunkt for centrets arbejde og udvikling frem til juni 2019.

Vi tilbyder:

Rådgivning på børne- og ungeområdet

Center for Holdspil og Sundhed har gennem længere tid forsket i holdspil for børn og unge - og derunder holdspil i skolen. Forskningen har vist positive effekter på fysisk såvel som social sundhed og indlæring hos eleverne ved introduktion af tilpassede holdspil. Resultaterne er blevet oversat til et konkret initiativ, som allerede anvendes aktivt på flere folkeskoler med det primære formål at øge aktiv deltagelse i bevægelsesaktiviteter.

For at konceptet kan tages i brug og implementeres på skolen, tilbyder vi kurser og rådgivning om opstart af holdspil i folkeskolen. Holdspillene er tilpasset til at have mange legende elementer. Det sikrer, at alle uanset forudsætninger kan være med og dermed inkluderes med den aktive deltagelse for øje. Ambitionen er, at initiativet kan videreføres i samarbejde med idrætsinteresseorganisationer, kommunale aktører og frivillige foreninger.

Kontakt os for mere information

Rådgiving på voksenområdet

Center for Holdspil og Sundhed har bred erfaring med at udvikle tilpassede holdspil til voksne med forskellige behov. Gennem afholdelse af kurser og tilbud om rådgivning af forskellige holdspilsaktiviteter, anvendes centerets forskning i konkrete implementeringsværktøjer, hvad enten holdspil skal integreres i et kommunalt forløb, i en patientforening – eller i frivilligt regi. Ambitionen er nå ud til de mange voksne danskere, der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker.

Det sker i tæt samarbejde med idrætsorganisationer, patientforeninger, interesseorganisationer og kommunale aktører. Holdspillene kan tilpasses forskellige målgrupper lige fra motionisten til den motionsuvante deltager med lav eller ingen holdspilserfaring. Gennem partnerskaber vil vi bistå udviklingen i forhold til at skabe sundhed og trivsel for voksne danskere gennem sjove og inkluderende holdspil.

Kontakt os for mere information

Rådgiving på seniorområdet

Center for Holdspil og Sundhed har bred erfaring med at udvikle alderstilpassede holdspil til seniorer med forskellige behov. Gennem afholdelse af kurser og tilbud om rådgivning af forskellige holdspilsaktiviteter, anvendes centerets forskning i konkrete implementeringsværktøjer, hvad end holdspil skal integreres i et kommunalt forløb, i en patientforening – eller i frivilligt regi.

Ambitionen er nå ud til de mange seniorer der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker. Det sker i et tæt samarbejde med idrætsorganisationer, patientforeninger, interesseorganisationer og kommunale aktører, som seniorklubber, aktivitets- og ældrecentre. Holdspillene er tilpasset deltagere med lav eller ingen holdspilserfaring og gangbesværede seniorer, der har behov for støtte ved hjælp af kørestol, rollator eller lignende. Gennem partnerskaber vil vi bistå udviklingen af at skabe sundhed og trivsel for seniorer gennem sjove og inkluderende holdspil.

Kontakt os for mere information