Rådgivning og implementering

Vi omsætter forskning til praksis

Center for Holdspil og Sundhed har i 2016 etableret en rådgivnings- og implementeringsenhed, der omsætter centrets forskningsresultater til tilpassede holdspil i kommuner, skoler, foreninger samt sundheds- og aktivitetscentre. Forskningen gøres anvendelig og klar til implementering gennem afholdelse af kurser, udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilbud om rådgivning og gennemførelse af motionsforløb for udvalgte målgrupper.

Ambitionen er nå ud til de mange mennesker, der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer.

Målgrupper

Vi hjælper samarbejdspartnere med at forbedre sundhed hos de tre målgrupper: børn/unge, voksne og seniorer. I hver målgruppe - og på tværs af disse - er der identificeret en række indsats- og udviklingsområder som Center for Holdspil og Sundhed forsker og rådgiver i.

Områderne er omdrejningspunkt for centrets arbejde og udvikling.

Vi tilbyder