En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Standard

En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro. / Hansen, Henriette Folkmann.

København : Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, 2019. 443 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Harvard

Hansen, HF 2019, En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, København.

APA

Hansen, H. F. (2019). En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro. København: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Vancouver

Hansen HF. En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro. København: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, 2019. 443 s.

Author

Hansen, Henriette Folkmann. / En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro. København : Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, 2019. 443 s.

Bibtex

@phdthesis{87d860ecfc734100b64380a56b1194cb,
title = "En figurationssociologisk unders{\o}gelse af voksnes muligheder og begr{\ae}nsninger for at forandre tr{\ae}ningsrutiner under og efter Motion p{\aa} recept og Holdspil p{\aa} recept p{\aa} Forebyggelsescenter N{\o}rrebro",
abstract = "Forskningen af Motion p{\aa} recept er pr{\ae}get af en begr{\ae}nset viden om tr{\ae}ningsforl{\o}benes betydning for forandring af tr{\ae}ningsrutiner under tr{\ae}ningsforl{\o}bet og i et l{\ae}ngere tidsperspektiv. P{\aa} trods af dette blev Motion p{\aa} recept implementeret i store dele af Storbritannien fra start 90´erne efterfulgt af Danmark i 2002 og er i dag et f{\ae}nomen, der eksisterer p{\aa} verdensplan. Forskning af Motion p{\aa} recept programmerne har prim{\ae}rt en biomedicinsk og psykologisk tilgang, hvorfor der er mangel p{\aa} at belyse konceptet sociologisk og s{\ae}rligt i sammenh{\ae}ng med deltagernes hverdagsliv. Desuden mangler der viden om, hvordan tr{\ae}ningsforl{\o}bene organiseres, og opf{\o}lgende forskningsstudier eftersp{\o}rges. Afhandlingen har derfor analyseret og besvaret f{\o}lgende problemformulering:1. Hvordan implementeres og organiseres ”Motion p{\aa} recept” (fitnesstr{\ae}ning) og”Holdspil p{\aa} recept”(holdspilsaktiviteter) p{\aa} Forebyggelsescenter N{\o}rrebro?2. Hvordan muligg{\o}res og begr{\ae}nses forandringer i tr{\ae}ningsrutiner hos deltagerne i tr{\ae}ningsforl{\o}bene p{\aa} Forebyggelsescenter N{\o}rrebro og i deres hverdagsliv?Afhandlingen har sit teoretiske afs{\ae}t i Norbert Elias’ figurationssociologiske teoriapparat herunder civilisationsteorien. Elias’ forst{\aa}else af stigmatiserings-dynamikker, der kan medf{\o}re etablerede og outsidergrupper, samt balancen mellem ”Jeg”, ”Vi” og ”De” identiteter, hvor det enkelte individ aldrig kan blive opfattet alene og afkoblet fra omverdenen, men altid skal betragtes som indv{\ae}vet i et net af gensidige afh{\ae}ngige relationer, er ogs{\aa} benyttet (Elias 1978). Desuden er Elias og Dunning’s forst{\aa}else af Spare-time spektrum and Quest for Excitement blevet anvendt i analysen (Elias og Dunning (1986 (2008))Nick Crossleys’ forst{\aa}else af motiver for at begynde tr{\ae}ning og forts{\ae}tte i de forandrede tr{\ae}ningsrutiner har desuden v{\ae}ret brugt i mindre grad i analysen for at supplere Elias’ teoribegreber (Crossley 2006, 2008). Forskningsprojektet kom i stand gennem et samarbejde mellem K{\o}benhavns Kommune, Center for Sundhed, Forebyggelsescenter N{\o}rrebro, Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idr{\ae}t og Ern{\ae}ring, p{\aa} K{\o}benhavns Universitet. Forskningsprojektet forl{\o}b fra august 2014 til juli 2016 p{\aa} Forebyggelsescenter N{\o}rrebro. Ph.d. projektet var en del af et st{\o}rre tv{\ae}rvidenskabeligt samarbejde med b{\aa}de fysiologiske og sociologiske forskere tilknyttet. Fra september 2014 til juli 2015 foregik der traditionel Motion p{\aa} recept (fitnesstr{\ae}ning) p{\aa} Forebyggelsescenter N{\o}rrebro, og fra august 2015 til juni 2016 blev der implementeret en Holdspil p{\aa} recept intervention med holdspilsaktiviteter. Jeg har selv indg{\aa}et i en flerfaglig arbejdsgruppe og v{\ae}ret med til at udvikle en holdspilsdefinition, som var rammes{\ae}ttende for, hvordan holdspilsaktiviteterne skulle praktiseres. Deltagerne i forskningsprojektet var borgere med type 2 diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), sv{\ae}r overv{\ae}gt (BMI over 35) eller med et af forstadierne dertil for eksempel forh{\o}jet blodtryk. Borgerne var blevet henvist fra l{\ae}gen, og ville v{\ae}re blevet henvist uanset forskningsprojektets tilstedev{\ae}relse.",
author = "Hansen, {Henriette Folkmann}",
note = "CURIS 2019 NEXS 148",
year = "2019",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-7209-257-7",
publisher = "Institut for Idr{\ae}t og Ern{\ae}ring, K{\o}benhavns Universitet",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro

AU - Hansen, Henriette Folkmann

N1 - CURIS 2019 NEXS 148

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Forskningen af Motion på recept er præget af en begrænset viden om træningsforløbenes betydning for forandring af træningsrutiner under træningsforløbet og i et længere tidsperspektiv. På trods af dette blev Motion på recept implementeret i store dele af Storbritannien fra start 90´erne efterfulgt af Danmark i 2002 og er i dag et fænomen, der eksisterer på verdensplan. Forskning af Motion på recept programmerne har primært en biomedicinsk og psykologisk tilgang, hvorfor der er mangel på at belyse konceptet sociologisk og særligt i sammenhæng med deltagernes hverdagsliv. Desuden mangler der viden om, hvordan træningsforløbene organiseres, og opfølgende forskningsstudier efterspørges. Afhandlingen har derfor analyseret og besvaret følgende problemformulering:1. Hvordan implementeres og organiseres ”Motion på recept” (fitnesstræning) og”Holdspil på recept”(holdspilsaktiviteter) på Forebyggelsescenter Nørrebro?2. Hvordan muliggøres og begrænses forandringer i træningsrutiner hos deltagerne i træningsforløbene på Forebyggelsescenter Nørrebro og i deres hverdagsliv?Afhandlingen har sit teoretiske afsæt i Norbert Elias’ figurationssociologiske teoriapparat herunder civilisationsteorien. Elias’ forståelse af stigmatiserings-dynamikker, der kan medføre etablerede og outsidergrupper, samt balancen mellem ”Jeg”, ”Vi” og ”De” identiteter, hvor det enkelte individ aldrig kan blive opfattet alene og afkoblet fra omverdenen, men altid skal betragtes som indvævet i et net af gensidige afhængige relationer, er også benyttet (Elias 1978). Desuden er Elias og Dunning’s forståelse af Spare-time spektrum and Quest for Excitement blevet anvendt i analysen (Elias og Dunning (1986 (2008))Nick Crossleys’ forståelse af motiver for at begynde træning og fortsætte i de forandrede træningsrutiner har desuden været brugt i mindre grad i analysen for at supplere Elias’ teoribegreber (Crossley 2006, 2008). Forskningsprojektet kom i stand gennem et samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Sundhed, Forebyggelsescenter Nørrebro, Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring, på Københavns Universitet. Forskningsprojektet forløb fra august 2014 til juli 2016 på Forebyggelsescenter Nørrebro. Ph.d. projektet var en del af et større tværvidenskabeligt samarbejde med både fysiologiske og sociologiske forskere tilknyttet. Fra september 2014 til juli 2015 foregik der traditionel Motion på recept (fitnesstræning) på Forebyggelsescenter Nørrebro, og fra august 2015 til juni 2016 blev der implementeret en Holdspil på recept intervention med holdspilsaktiviteter. Jeg har selv indgået i en flerfaglig arbejdsgruppe og været med til at udvikle en holdspilsdefinition, som var rammesættende for, hvordan holdspilsaktiviteterne skulle praktiseres. Deltagerne i forskningsprojektet var borgere med type 2 diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), svær overvægt (BMI over 35) eller med et af forstadierne dertil for eksempel forhøjet blodtryk. Borgerne var blevet henvist fra lægen, og ville være blevet henvist uanset forskningsprojektets tilstedeværelse.

AB - Forskningen af Motion på recept er præget af en begrænset viden om træningsforløbenes betydning for forandring af træningsrutiner under træningsforløbet og i et længere tidsperspektiv. På trods af dette blev Motion på recept implementeret i store dele af Storbritannien fra start 90´erne efterfulgt af Danmark i 2002 og er i dag et fænomen, der eksisterer på verdensplan. Forskning af Motion på recept programmerne har primært en biomedicinsk og psykologisk tilgang, hvorfor der er mangel på at belyse konceptet sociologisk og særligt i sammenhæng med deltagernes hverdagsliv. Desuden mangler der viden om, hvordan træningsforløbene organiseres, og opfølgende forskningsstudier efterspørges. Afhandlingen har derfor analyseret og besvaret følgende problemformulering:1. Hvordan implementeres og organiseres ”Motion på recept” (fitnesstræning) og”Holdspil på recept”(holdspilsaktiviteter) på Forebyggelsescenter Nørrebro?2. Hvordan muliggøres og begrænses forandringer i træningsrutiner hos deltagerne i træningsforløbene på Forebyggelsescenter Nørrebro og i deres hverdagsliv?Afhandlingen har sit teoretiske afsæt i Norbert Elias’ figurationssociologiske teoriapparat herunder civilisationsteorien. Elias’ forståelse af stigmatiserings-dynamikker, der kan medføre etablerede og outsidergrupper, samt balancen mellem ”Jeg”, ”Vi” og ”De” identiteter, hvor det enkelte individ aldrig kan blive opfattet alene og afkoblet fra omverdenen, men altid skal betragtes som indvævet i et net af gensidige afhængige relationer, er også benyttet (Elias 1978). Desuden er Elias og Dunning’s forståelse af Spare-time spektrum and Quest for Excitement blevet anvendt i analysen (Elias og Dunning (1986 (2008))Nick Crossleys’ forståelse af motiver for at begynde træning og fortsætte i de forandrede træningsrutiner har desuden været brugt i mindre grad i analysen for at supplere Elias’ teoribegreber (Crossley 2006, 2008). Forskningsprojektet kom i stand gennem et samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Sundhed, Forebyggelsescenter Nørrebro, Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring, på Københavns Universitet. Forskningsprojektet forløb fra august 2014 til juli 2016 på Forebyggelsescenter Nørrebro. Ph.d. projektet var en del af et større tværvidenskabeligt samarbejde med både fysiologiske og sociologiske forskere tilknyttet. Fra september 2014 til juli 2015 foregik der traditionel Motion på recept (fitnesstræning) på Forebyggelsescenter Nørrebro, og fra august 2015 til juni 2016 blev der implementeret en Holdspil på recept intervention med holdspilsaktiviteter. Jeg har selv indgået i en flerfaglig arbejdsgruppe og været med til at udvikle en holdspilsdefinition, som var rammesættende for, hvordan holdspilsaktiviteterne skulle praktiseres. Deltagerne i forskningsprojektet var borgere med type 2 diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), svær overvægt (BMI over 35) eller med et af forstadierne dertil for eksempel forhøjet blodtryk. Borgerne var blevet henvist fra lægen, og ville være blevet henvist uanset forskningsprojektets tilstedeværelse.

UR - https://rex.kb.dk/permalink/f/h35n6k/KGL01012061356

M3 - Ph.d.-afhandling

SN - 978-87-7209-257-7

BT - En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro

PB - Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

CY - København

ER -

ID: 217116784