19. juni 2014

Fodbold styrker mænd med prostatakræft

Forskning

43-74 årige mænd med prostatakræft får større og stærkere muskler, forbedret funktionel kapacitet, positive sociale oplevelser og lyst til at forblive aktive - ved at spille fodbold i 12 uger. Det viser resultaterne af forskningsprojektet FC Prostata, som er gennemført i samarbejde mellem UCSF, Rigshospitalet og Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Nogle af deltagerne i forskningsprojektet FC Prostata efter en onsdagstræning. Hent pressebillede her.

I dag offentliggør det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports to artikler om motionsfodbold for 43-74-årige mænd med prostatakræft. Den ene viser at 12 ugers træning to gange 1 time om ugen giver en stigning i muskelmasse og muskelstyrke på trods af patienternes anti-hormon behandling. Den anden beskriver hvordan motionsfodbold er et nyt og perspektivrigt tilbud for prostatakræftpatienter, idet deltagerne genvinder kropslig stolthed, udvikler social adfærd og øger muligheden for længerevarende idrætsdeltagelse.

Genvunden kropslig stolthed og stærkt sammenhold

”Det er det første studie i verden af sin art og resultaterne viser tydeligt motionsfodboldens potentiale i rehabilitering af prostatakræftpatienter, fortæller projektleder og psykolog på UCSF, Julie Midtgaard, ”Blot 12 ugers fodboldtræning medvirkede til at mændene genvandt deres kropslige stolthed og udviklede et stærkt sammenhold som havde idrætten som omdrejningspunkt”.

”Fremmødet var højt i de 12 uger og mange af deltagerne spiller stadig fodbold, 2 år efter at projektet startede. Tilbuddet om fodbold viste sig at være en god måde at udvikle fortrolighed mellem mændene og at være en unik model til at fastholde et aktivt liv for prostatakræftpatienter”, konkluderer Julie Midtgaard.

Større og stærkere muskler på trods af anti-hormonbehandling

”Den medicinske kastraktionsbehandling for prostatakræftpatienter er effektiv men har bivirkninger i form af lavere muskelmasse, højere fedtprocent og mindre fysisk aktivitet, fortæller PhD studerende Jacob Uth fra UCSF på Rigshospitalet, som skriver sin afhandling om fodbold for prostatakræftpatienter.

”Med 12 ugers fodboldtræning steg muskelmassen med et halv kilo i fodboldgruppen på trods af anti-hormonbehandlingen, og det var medvirkende til en 15% stigning i muskelstyrken”, ”Motionsfodbold viste sig at være sjovt og involverende for deltagerne og til hver eneste træning har intensiteten været høj, blandt andet med en gennemsnitlig puls på 85% af deltagernes maksimalpuls”, slutter Jacob Uth.

Forbedret fysisk kapacitet og en aktiv livsstil

”Spillerne på FC Prostata-holdet har haft en flot fremgang i funktionel kapacitet som følge af 12 ugers fodboldtræning, blandet andet målt som en 8% stigning i præstationen i rejse-sig-sætte sig testen”, fortæller Peter Krustrup, der sammen med Julie Midtgaard er idémand og drivkraft i projektet.

”Vi har tidligere vist at motionsfodbold er en effektiv forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme. Med dette studie kan vi tilføje at motionsfodbold også kan bruges som rehabilitering af en stor gruppe kræftpatienter med prostatakræft”, fortsætter Peter Krustrup, som har forsket i fodbold og sundhed i 10 år,

”Studiet viser at mænd med prostatakræft har stor gavn af motionsfodbold, både på det fysiske og mentale plan. Det har samtidig vist sig at være let at fastholde mændene i fysisk aktivitet, når de er kommet i gang med at spille fodbold. De glæder sig jo til at komme til træning og hygger sig gevaldigt, når de er der.”

”Derfor er det en stor glæde for os, at vi nu er klar til at udrulle et endnu større projekt sammen med DBU, hvor mere end 300 prostatakræftpatienter skal spille fodbold i 10 klubber i Københavnsområdet”, slutter Peter Krustrup.


Om studiet

I træningsprojektet deltog 57 mænd med prostatakræft. De var 43-76 år, med en gennemsnitlig alder på 67 år, og havde været i behandling for prostatakræft i gennemsnitlig 3 år. Efter lodtræning blev deltagerne fordelt i en fodbold-træningsgruppe og en inaktiv kontrolgruppe. Fodboldgruppen trænede 2 gange 1 time om ugen i 12 uger. Træningen foregik på fodboldbanen ved Institut for Idræt og Ernæring på Nørrebro i København.

En omfattende testningsprotokol blev benyttet inden træningsstart og efter de 12 ugers træning. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital og Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, og har fået støtte fra TrygFonden og Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE) finansieret af Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden.

Med henblik på implementering og udbredelse af fodboldtræning til en større og bredere målgruppe af mænd med prostatakræft, følges projektet op af ny forskning, der skal afprøve fodbold som strategi til sundhedsfremme i samarbejde med Dansk Boldspil-Union og TrygFonden. De to artikler bliver i dag udgivet i et videnskabeligt særnummer om Fodbold og Sundhed i det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Læs mere om særnummerets 16 videnskabelige artikler på Center for Holdspil og Sundheds hjemmeside (www.holdspil.ku.dk).


Kontakt

Julie Midtgaard (Psykolog), Seniorforsker, UCSF, Rigshospitalet.
Mail: julie@ucsf.dk - telefon: 35 45 73 67 / 26 16 17 55

Peter Krustrup (Fysiolog), Professor, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet og Exeter Universitet, England.
Mail: pkrustrup@nexs.ku.dk - telefon: 21 16 15 30

Jacob Uth (Fysioterapeut), Ph.d. studerende, UCSF, Rigshospitalet.
Mail: ju@ucsf.dk – telefon: 41 40 06 93

Bo Kousgaard, Kommunikationsmedarbejder, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.
Mail: bok@science.ku.dk - telefon: 23 23 86 24