6. februar 2013

Mere forskning i sunde holdspil

Der bliver nu for alvor oprustet på forskningen i Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring. Centret er i øjeblikket i gang med at ansætte fire Ph.d.-studerende, der i de næste tre år skal forske indenfor henholdsvis sportspsykologi og human fysiologi i de sundhedsmæssige gevinster ved at dyrke holdspil.

Stipendierne bliver målrettet:

- Unge, holdspil og medborgerskab

- Holdspil og social integration

- Sundhedseffekter af holdspil for skolebørn

- Effekten af fysisk aktivitet og holdspil på læring og hjernefunktion

Center for Holdspil og Sundhed (CHS) blev etableret i efteråret 2012 på baggrund af en uddeling fra Nordea-fonden. Centrets overordnede mål er at koble forskellige videnskabelige perspektiver for at udvikle den mest effektive træning i relation til sundhedsfremme og at formidle strategier for rekruttering og fastholdelse af danskere i en fysisk aktiv hverdag.

Leder af CHS, professor Jens Bangsbo, er glad for, at centrets kapacitet nu igen udvides. “Vi glæder os over, at de fire stipendiater vil supplere centrets nuværende forskning med en række felter, der er vigtige for vores forståelse af de unikke sundhedsmæssige og sociale effekter af holdspil”.