19. april 2016

Holdspil skal sætte turbo på danskernes trivsel

Pressemeddelelse

Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns Universitet vil skabe øget sundhed og trivsel blandt danskerne ved at sende forskere og viden ud i skoler, idrætsforeninger og kommuner. Indsatsen realiseres gennem en uddeling på 15 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Kvinder i overgangsalderen spiller floorball som del af et forskningsprojekt i Center for Holdspil og Sundhed. Projektet viste, at kvindernes livskvalitet og motivation for at dyrke motion sammen steg så meget, at de insisterede på at fortsætte med at træne efter at forskningsprojektet var overstået. Projektet har været med til at skabe interesse for konceptet ‘MotionsFloorball’, der er udviklet i samarbejde med Dansk Florball Union. Foto: Mikal Schlosser. Hent foto i høj opløsning.

Center for Holdspil og Sundhed har siden 2012 forsket i holdspils potentiale til at øge danskernes sundhed og trivsel. Nu skal forskningen aktiveres til gavn for danskernes livskvalitet.

Foto af Jens Bangsbo

Professor og centerleder Jens Bangsbo glæder sig over den nye uddeling fra Nordea-fonden: "Midlerne giver os en fantastisk mulighed for at aktivere vores mange forskningsresultater”. Foto: Carsten Lundager. Hent foto i høj opløsning.

“Igennem centerets levetid har vi udviklet store mængder af ny viden om effekten af holdspil som fodbold, håndbold og floorball på sundhed, trivsel og indlæring. Vores forskning viser nogle veldokumenterede veje til, hvordan danskerne kan engageres i motion - og ikke mindst, hvad der skal til for at fastholde dem. Derfor giver de nye midler os nu et fantastisk udgangspunkt for at aktivere de mange forskningsresultater.”

Sådan siger professor og centerleder Jens Bangsbo, der i dag kan offentliggøre, at Center for Holdspil og Sundhed åbner en ambitiøs implementeringsenhed, hvis eneste formål bliver at bringe centrets forskning helt ud til danskerne.

Flere danskere i aktive fællesskaber

Enheden realiseres gennem en uddeling på 15 mio. kroner fra Nordea-fonden, hvor direktør Henrik Lehmann Andersen glæder sig over udsigten til, at midlerne skal hjælpe med at motivere flere danskere til at bevæge sig:

“Motion i aktive fællesskaber er med til at styrke folkesundheden og dermed give flere danskere bedre liv. I Center for Holdspil og Sundheds levetid har der vist sig stor efterspørgsel af viden til konkrete initiativer, som giver flere danskere sved på panden. Vi er glade for at kunne bidrage til Center for Holdspil og Sundheds arbejde med at aktivere forskningen og understøtte en positiv samfundsudvikling gennem den nye rådgivningstjeneste”, siger Henrik Lehmann Andersen.

Samarbejder med skoler, kommuner og idrætten

Centrets nye enhed skal i første omgang arbejde med:

  • motionsprojekter i folkeskolen – med fokus på fysisk sundhed, læring, inklusion og selvværd
  • uddannelse af kommunernes personale i ældresektoren – med udgangspunkt i studier af effekten af holdspil på ældre mænd og kvinder
  • udvikling af motionsstrategier i samarbejde med idrættens organisationer – blandt andet med baggrund i viden om holdspilsprojekter for utrænede voksne

Indsatserne vil ske i et nært samarbejde med folkeskolerne, kommunernes personale i ældresektoren og store idrætsorganisationer som DGI, DBU og DIF.

Motionsprojekterne ’Floorball for kvinder og ældre mænd’, ’Fodbold Fitness’, skoleprojektet ‘FIFA 11 for Health’ og løbetræningsprojektet ’10-20-30’ er eksempler på konkrete initiativer, der allerede er igangsat på baggrund af viden og forskning fra Center for Holdspil og Sundhed.

NB! Stort seminar i Vejle i dag om børn, unge og fysisk aktivitet

I dag 19. april kl. 10.00 afholder Center for Holdspil og Sundhed et seminar for over 100 deltagere i DGI Huset i Vejle med titlen: "Børn, unge og fysisk aktivitet: Fra forskning til implementering i skoler og foreningsliv".

Deltagerne er skoleledere, kommuner, lokalpolitikere og folk fra idrætsorganisationer. Seminaret afholdes sammen med DIF, DBU, DGI, Dansk Skoleidræt, DFIF og Professionshøjskolen Metropol.

På seminaret vil forskerne dele og diskutere den nyeste viden om effekterne af fysisk aktivitet hos børn og unge, som blev fremlagt på en konsensus-konference for nylig, hvor 25 af verdens førende forskere inden for fysisk aktivitets gavnlige effekter for børn og unge var samlet og blev enige om 21 anbefalinger med udgangspunkt i forskningen.

Formålet med seminaret er at implementere forskningsresultaterne i ’den virkelige verden’. Der vil være et særligt fokus på aktiviteter, der kan foregå indenfor folkeskolens rammer.

Læs mere om seminaret her.