2. maj 2016

Boldspil booster skolebørns knoglesundhed

Pressemeddelelse

Det er ikke ligegyldigt, hvilken form for motion børn får i skolen. Det viser en stor undersøgelse fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. 8-10 årige skolebørn får stærkere knogler, øget muskelstyrke og bedre balance, når der står boldspil eller cirkeltræning på skoleskemaet. Resultaterne formidles på et seminar i Idrættens Hus i Brøndby den 3. maj.

295 skolebørn i Frederikssund og København har deltaget i forskningsprojektet, der undersøgte effekten af intens skolemotion. Foto: Bo Kousgaard. Hent billedet i høj opløsning her.

Studiet som nu offentliggøres i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ”British Journal of Sports Medicine” har undersøgt knogle- og muskelsundhed på 295 skolebørn fra Frederikssund og København gennem et helt skoleår, hvor børnene har gennemført træningskonceptet 'FIT FIRST'.

Konceptet er udviklet af forskere fra Center for Holdspil og Sundhed og blev afviklet i samarbejde mellem idrætstrænere og skolelærere.

I studiet har forskerne sammenlignet effekterne hos børn, som havde den normale skolemotion med børn, der i 2 timer om ugen havde intens motion på skoleskemaet i form af boldspil på små baner eller ’cirkeltræning’ bestående med gymnastik- og styrkeøvelser med egen kropsvægt.

Stærke knogler hos børn forebygger knogleskørhed senere i livet

- Vores forskning viser at intens skolemotion har markante positive effekter på knogletæthed, muskelstyrke og balance for 8-10-årige børn, fortæller forskningsleder og professor Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

- Hos de børn der spillede bold tre mod tre eller deltog i cirkeltræning i 3 x 40 minutter om ugen på 3. klassetrin var muskelstyrken øget 10%, balancen med 15% og børnenes knogletæthed var steget hele 45% mere end hos kontrolgruppen.

Ph.d.-studerende på FIT FIRST projektet Malte Nejst Larsen supplerer:

- Studiet viser, at knogletætheden i boldspilsgruppen steg med 7% i benene og med 3% i kroppen som helhed, og derved har knoglesundheden virkelig fået et boost. Med skolemotion for 8-10-årige som forbedrer både knogletætheden, muskelstyrken og balancen har man taget de første store skridt for at forebygge knogleskørhed senere i livet, siger han.

Skoler og foreninger gør klar til at bruge forskningen

FIT FIRST er kun et enkelt af godt 50 forskningsprojekter, der leverer viden til formidlingsseminaret om ’Børn, unge og fysisk aktivitet’, der finder sted i Idrættens Hus i Brøndby i morgen tirsdag den 3. maj fra kl. 10.00.

Her mødes 200 skoleledere, politikere og folk fra de store danske idrætsorganisationer for at høre om og diskutere forskningen i fysisk aktivitet for børn og unge.

Fokus vil være på, hvordan den nyeste viden kan anvendes til at fremme børn og unges sundhed og trivsel i skoler og idrætsforeninger.

Formidlingsseminar i morgen - pressen er velkommen

Seminaret er åbent for pressen, der vil kunne komme til at tale med de ledende forskere på området samt relevante repræsentanter fra skoler og foreninger.

For akkreditering: Kontakt Bo Kousgaard på mail: bok@nexs.ku.dk eller mobil: 23 23 86 24.

Center for Holdspil og Sundhed er støttet af Nordea-fonden.