13. marts 2018

Aktive mænd holder alderen nede med boldspil

Boldspil

Det er hverken botox eller doping, der hjælper en gruppe mænd mellem 68 og 78 år med at holde alderens kedelige påvirkninger på afstand. Faktisk er det noget så simpelt, som sved på panden og løb efter en bold, der har øget knoglestyrken med hele 30 procent og sænket risikoen for hjerteproblemer og diabetes langt mere end hos en gruppe aktive alderstilsvarende, de blev sammenlignet med

Herrerne fra floorball-klubben Skjold startede i et 12 ugers forskningsprojekt. Nu har de spillet sammen i mere end 2 år. Foto: Bo Kousgaard Poulsen.

Det er et helt nyt studie fra Center for Holdspil og Sundhed under Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, der viser at holdspil - i dette tilfælde floorball - to gange om ugen i 2 år, har bremset flere negative aldersrelaterede udviklinger hos denne aldersgruppe. Resultaterne med holdspil var mærkbart bedre end hos kontrolgruppen, der også var fysisk aktive. 

- Floorball giver på alle parametre. Det er sjovt og så føler jeg mig 10-15 år yngre, end da jeg startede. Jeg har mere luft, bedre iltoptagelse og så er der kammeratskabet. Det giver lysten til at komme i gang. Noget at stå op til. Ud at møde gode venner, ligesom da jeg gik på arbejde, forklarer en af deltagerne Finn Taul på 78 år. 

Holdspil er langtidsholdbart

Og netop sammenholdet og det sociale i holdspillet er noget af det afgørende for, at de ældre spillere udvikler sig og kommer igen og igen til træningen. 

De nye resultater er nemlig kommet, fordi forskerne besluttede at vende tilbage til et tidligere testhold, hvor man for over 2 år siden implementerede boldspilsbaseret holdspil blandt ældre mænd i klubregi. 

Forskningsprojektet varede dengang kun 12 uger, men det viste sig som et sjovt og motiverende alternativ til klassiske motionstilbud som gymnastik og styrketræning. Så deltagerne lavede efter projektet deres eget hold og fastholdt aktiviteten helt frem til i dag mere end 2 år efter. 

- Det glædeligt at se, at de her gutter har fundet et så tæt sammenhold, og at de stadig spiller her mere end to år efter. At det så også giver nogle markante fordele for deres sundhed er en stor gevinst. Kontrolgruppen var jo også fysisk aktive og deltog i gymnastik og fitness i perioden, så resultaterne står ekstra stærkt set i det lys forklarer en af forskerne, Jacob Vorup. 

Effekt allerede efter få måneder

Tidligere undersøgelser har vist, at netop floorball og andre boldspil i helt ned til 3-4 måneders varighed har en række sundhedsfremmende effekter. 

- De mange intense aktioner i form af løb, opbremsninger, hurtige vendinger og retningsskift i forbindelse med floorballtræning kan forklare den positive udvikling i knoglestyrke, fortæller lektor Mogens Theisen Pedersen.

Netop derfor fortsætter arbejdet med at afprøve og implementere holdspil også hos en lang række andre grupper af børn, voksne og ældre. 

- Det understøtter betydningen af vores strategi med i samarbejde med Floorball Danmark og DGI/DIFs "Bevæg dig for livet" at udbrede kendskabet til floorball og implementere det eksempelvis i klubber og kommunale aktivitetscentre til gavn for danskeres trivsel og sundhed i alle aldersgrupper, forklarer leder af projektet og af Center for Holdspil og Sundhed professor Jens Bangsbo.