Repræsentantskab

Center for Holdspil og Sundheds repræsentantskab er etableret for at fremme samarbejdet mellem forskning og idrættens organisationer og for at sikre forskningens adgang til idrætten. Den tætte dialog med idrættens topledelse understøtter arbejdet med at formidle og implementere centrets viden og forskningsresultater.

Repræsentantskabet, som mødes med centrets styregruppe én gang årligt, består af formændene for DGI, DIF, DFIF og DBU samt Nordea-fondens formand og direktør.

Repræsentantskabets medlemmer

Mogens Hugo
Formand for Nordea-fonden

Niels Nygaard
Formand for DIF

Søren Møller 
Formand for DGI

Jesper Møller 
Formand for DBU

Peder Bisgaard
Formand for DFIF