Netværket

Center for Holdspil og Sundhed etablerede i efteråret 2012 et fagligt netværk for sundheds- og idrætskonsulenter i kommuner og idrætsorganisationer og for andre med faglig interesse i centrets forskning og resultater.

Netværket mødes ca. to gange årligt til møder af tre timers varighed. På netværksmøderne bliver der udvekslet erfaringer omkring implementering af idrætsprojekter samt diskuteret processer og strategier for rekruttering og fastholdelse af borgere i sunde idrætsaktiviteter. Møderne indledes med korte præsentationer af resultater fra centrets forskningsprojekter. Det faglige indhold af netværksmøderne er altid tværfagligt. Lektor Laila Ottesen er vært for netværksmøderne.

Netværket består af 280 medlemmer i maj 2020. Se netværkslisten her.

Tilmelding

Tilmeld dig netværket her.

Tidligere afholdte CHS netværksmøder

Yderligere information

Kontakt Mie Bendtsen, mbendtsen@nexs.ku.dk