Interessentpanel

Formålet med panelet er at give medlemmerne mulighed for at holde sig opdaterede om centrets forskningsresultater, at understøtte udvikling af nye samarbejder på tværs eller med afsæt i forskningsprojekterne og at give inspiration til at implementere forskningsresultaterne i danskernes hverdag gennem bl.a. aktiviteter i foreninger eller offentligt regi.

Interessentpanelets deltagere repræsenterer de organisationer, som er de centrale aftagere af centrets forskningsresultater.  , dvs. idrætsorganisationerne DGI, DIF og DFIF og Dansk Skoleidræt repræsenteret samt specialforbundene DBU, DHF, DBBF og Dansk Volleyball Forbund. Panelet består yderligere af repræsentanter fra en række udvalgte kommuner i hele landet, herunder centrets holdspilskommuner Vallensbæk, Høje-Taastrup og Nordfyns Kommune samt København og Aarhus. Endvidere er Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden og Nordea-fonden repræsenteret.

Interessentpanelet inviteres til møder to gange årligt. Her præsenterer centrets ledelse og forskere både forskningsresultater og formidler erfaringer med rådgivning og implementering af holdspil. Præsentationerne skal lede frem til en dialog med panelet om aktuelle udfordringer og ønsker, som parterne har en interesse i at få belyst forskningsmæssigt. 

Kontakt

For yderligere informationer vedrørende Interessentpanelet kontakt

Mie Bendtsen
mbendtsen@nexs.ku.dk