Sommer 2018

NYHEDSBREV - SOMMER 2018
Daglig leder Bo Vestergård Madsen og centerleder Jens Bangsbo ønsker god sommer. Foto: Allan Jørgensen

God sommer fra Center for Holdspil og Sundhed

Den danske sommer smiler atter til os, og mange holder fri fra deres faste holdspilsaktiviteter. Heldigvis er sommeren også en tid, hvor mange finder bevægelsesglæden frem på stranden, i haven eller i poolen. For en bold eller en frisbee kan bruges af alle - alle steder. Her på Center for Holdspil og Sundhed holder vi også en kort sommerpause, hvor vi skruer lidt ned for de vanlige aktiviteter og lader op til alt det spændende, der ligger foran os. Vi opfatter vores center som et laboratorium for holdspil. Vi forsker og arbejder med det evidensbaserede, men vi er ikke bange for at prøve nye ting af og vil gerne være pionérer, når det kommer til forskningens samfundsmæssige impact. Vi er godt med og omsætter allerede forskning til konkrete metoder via en række samarbejder og aktiviteter. Før vi skruer ned for hjerneblusset og ønsker jer alle en rigtig god sommer, vil vi vanen tro lige holde status for det senest forgangne halve år. 

Tre holdspilskommuner, en konference og en lang række kurser

Tre kommuner i Danmark kan nu officielt kalde sig ’Holdspilskommune’.  Nordfyns Kommune, Vallensbæk Kommune og Høje-Taastrup Kommune har skrevet under på at give den et ekstra nøk med holdspil for borgere i alle aldre.  Vores rådgivere har derfor haft travlt med at udvikle og afholde kurser for fagpersonale i kommunerne – og vi er blevet taget rigtig godt og entusiastisk imod.  Der er gang i mange holdspil allerede i kommunernes aktivitets – og plejecentre, på skoler og i sundhedshuse.

Vi er glade for – og stolte af at kunne sætte flueben ved knap 40 afholdte kurser og seminarer og 30 oplæg om tilpassede holdspil i hele landet siden november 2017. Vi ser frem til at implementere tilpassede holdspil på endnu flere områder efter sommerferien.

I juni afholdt vi, med ph.d. Knud Ryom og professor Reinhard Stelter i spidsen, en konference om unge i udsatte boligområder. Et projekt på Nørrebro har Knud Ryoms ph.d.- afhandling fra 2017 om unge, holdspil og medborgerskab viste, at medlemskab i en forening styrker børn og unge i udsatte boligområder. De klarer sig bedre socialt og i skolen. Derfor er det vigtigt at skabe bæredygtige tilbud, som ikke alene styrker den enkelte - men også lokalområdet. Afhandlingen gav anledning til konferencen, som udmøntede sig i en række anbefalinger til beslutningstagere og organisationer, som har mulighed for at skabe positive fællesskaber for de unge. 

Forskning i holdspil for seniorer, Spil Bolden og udvikling af demenspakker

Hvordan påvirker det sundheden, når man starter med at spille Motionsfloorball i en forening eller i kommunalt regi? Det undersøger vi lige nu i et stort projekt, som i foreningerne og i kommunalt regi tester deltagerne ude i virkeligheden.  Projektet har særligt fokus på personer over 65 år og personer med type 2 diabetes eller en hjertekarsygdom. Aktuelt har 19 foreninger startet hold op med i alt 350 deltagere, og målet er at starte hold op i 25 foreninger. I forbindelse med opstart af floorballhold i lokale idrætsforeninger, er de kommunale sundhedscentre blevet tilbudt kurser og workshops om holdspil, så personalet har kunnet bruge holdspil i rehabiliteringen og have kendskab til, hvad de sender borgeren ud til efterfølgende. I de otte kommuner er der afholdt fem kurser og flere foredrag om de gavnlige effekter af holdspilstræning. Der forventes foreløbige resultater af projektet ved årsskiftet og et færdigt overblik i sommeren 2019.

Vores forskere og rådgivere har sammen udviklet implementeringsprojektet ‘Spil Bolden’.  Projektets formål er at fremme personalets viden og kompetencer indenfor hensigtsmæssig bevægelsespraksis og at øge aktiv deltagelse og trivsel hos børn i tredje klassetrin.  Spil Bolden er gennemført med seks klasser på fem skoler og med 270 elever. Der er gennemført seminarer for de pædagogiske teams, der er indsamlet data omkring trivsel, motivation, balance, motorik, kognitiv funktion, adræthed, kondition og styrke. Resultaterne af projektet forventes at være klar i løbet af efteråret og fra august 2018 implementeres konceptet Spil Bolden på skoler i Nordfyns og Høje-Taastrup kommuner.

Vi har sammen med Ældre Sagen og rådgivningsvirksomheden PLUSS været involveret i udviklingen af en guide for Sundhedsstyrelsen rettet mod mennesker med demens. Guiden giver sundheds- og plejepersonale, pårørende og frivillige inspiration til fysisk aktivitet i fem kendte hverdagsmiljøer.

Holdspilsdage i samarbejde med Bevæg dig for livet

Ligesom sidste år arbejder vi, i samarbejde med Bevæg dig for livet, på at få stablet  holdspilsdage på benene.  Holdspilsdagene ligger i forlængelse af ’NowWeMove’ ugen i uge 39.

I år kommer det til at foregå i Aalborg, Frederiksberg, Holstebro og Ikast-Brande og vil være tilpasset flere målgrupper fra gymnasieelever til borgere på aktivitetscentre. Holdspilsdagen er en dag, hvor man kan afprøve de tilpassede holdspilskoncepter: Motionsfloorball, fodboldfitness og håndboldfitness. Det tilpassede holdspil giver mulighed for at bevæge sig sammen på en sjov og legende måde, hvor alle kan være med og få en god oplevelse. 

Holdspil i fremtiden

I november 2018 afholder Center for Holdspil og Sundhed en stor konsensuskonference om aldring og fysisk aktivitet, hvor nogle af de dygtigste forskere i verden samles i Snekkersten for at finde fælles fodslag om temaet. Konferencen afholdes i samarbejde med Center for Sund Aldring, DGI/DIF, DBU og Dansk Firma Idrætsforbund. I forlængelse af konferencen vil vi afholde et større formidlingsarrangement for relevante samarbejdspartnere og interesserede, hvor konferencens resultater vil blive fremlagt og debatteret.

Vi får rigtig mange henvendelser fra interesserede, der gerne vil samarbejde med os om forskellige projekter og vi afsøger i øjeblikket muligheder blandt andet på områder som mental sundhed, holdspil for jobsøgende, holdspil for diabetikere og for mennesker med demens.

Center for Holdspil og Sundhed har fået en del medieomtale og repræsentanter for centret har deltaget i alt fra podcasts til kronikker, radioprogrammer og nyhedsartikler. Det gør vi selvfølgelig fortsat gerne. Ligesom vi fortsætter med vores populære netværksmøder og arbejder for at få rodfæstet vores faggrupper endnu mere. Tak til jer, der støtter op, møder op, følger os og på anden vis engagerer jer i vores fælles sag.

Vi er optagede af danskernes sundhed og trivsel. Det er det, der hver dag driver os som forskere, rådgivere og kommunikatører på Center for Holdspil og Sundhed. Vi er sat i verden for at sørge for, at vores forskning og rådgivning skal fremme sundhed i Danmark ved at få borgere til at tage del i engagerende og varige holdspil. Motion skal være en del af danskernes hverdag. Ikke en sur pligt, men en social og sjov aktivitet, der skaber livsglæde, styrke og naturligvis venskaber.


Rigtig god sommer.

Jens Bangsbo, centerleder og Bo Vestergård Madsen, daglig leder

Læs på hjemmesiden

Set i pressen:

Fik du læst: 

 
Copyright © 2018, Center for Holdspil og Sundhed, All rights reserved.

Send os en e-mail: 
holdspil@nexs.ku.dk

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev så klik her: 
Afmeld