Maj 2018

NYHEDSBREV - MAJ 2018
Foto: Esben Zøllner

Bo Vestergård Madsen, daglig leder, Center for Holdspil og Sundhed. Foto Esben Zøllner

Vi skal have medborgerskab gennem medspil

Over 500 mennesker var forsamlet på Gerlev Idrætshøjskole, da Bjarne Ibsen, professor på Syddansk Universitet, i år modtog årets Gerlev Pris. Prisen gives for en indsats, ”som i særlig grad har bidraget til at genskabe idrætten som en mangfoldighed af udtryk og holdninger, og derved medvirket til at skabe forudsætninger for de manges deltagelse og for at idrætten kan blive en selvfølgelig og frugtbar del af vores hverdag – og dermed af den kulturelle udvikling.” I takketalen lagde Bjarne Ibsen vægt på, at vi i Danmark har en meget stor andel af idrætsaktive, men også at vi ser en klar social ulighed i idrætten. Vi er simpelthen ikke gode nok til få at de mest sårbare og udsatte med ind i idrætten, lød det.

På Center for Holdspil og Sundhed vil vi gerne nå bredere ud. ”Unge, holdspil og medborgerskab” er titlen på den ph.d.-afhandling, som post.doc. Knud Eske Ryom har publiceret. 80 drenge i udskolingen på Rådmandsgade Skole fik tilbud om at træne fodbold sammen to gange om ugen inden skoletid. Desuden havde de gruppesamtaler med trænere fra klubben Nørrebro United og professionelle coaches. I projektet, hvor professor Reinhard Stelter var vejleder, lagde man vægt på mangfoldigheden i de sociale dimensioner med udgangspunkt i holdspillet. Og titlen angiver jo fint, at holdspil kan handle om meget mere end at komme på 1. holdet. F.eks. at blive en accepteret medspiller på det store hold, vi kalder samfundet.

Nu skal projektets spændende resultater præsenteres og diskuteres på en konference den 19. juni, som Center for Holdspil og Sundhed arrangerer. Vi håber, at denne viden og deltagernes bidrag sammen skaber nye, frugtbare tiltag på området, som får betydning i hverdagen for dem, det handler om. 

Vi skal gøres os fortjent til at være en del af deres liv

Hvordan støtter man bedst børn og unge i udsatte boligområder gennem styrkelse af personlige kompetencer, positive sociale relationer og samhørighed med samfundet? De spørgsmål diskuteres ved en konference på Center for Holdspil og Sundhed d. 19. juni, 2018. Bag konferencen står professor Reinhard Stelter og postdoc Knud Ryom, som i 2017 færdiggjorde sin ph.d. afhandling Unge, holdspil og medborgerskab med Reinhard Stelter som vejleder

Læs mere

En dag hvor vi bliver glade i låget!

Den 26. juni besøger rådgivere fra Center for Holdspil og Sundhed produktionsskolen i Taastrup for at afholde en workshop for personalet om tilpassede holdspil. Det sker i forbindelse med, at Høje-Taastrup er blevet holdspilskommune i en samarbejdsaftale med Center for Holdspil og Sundhed. Vi har talt med afdelingsleder på produktionsskolen Benny Petersen og lærer i sundhed og pædagogik Charlotte Elgaard Pedersen om deres forventninger og forhåbninger til workshoppen – og til brugen af holdspil efterfølgende.

Læs mere

Set i pressen:

Forskningsmagasinet
Coaching

Midtsjællands Folkeblad
Mand dig op til floorball

DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Skydning er også fællesskab og holdfølelse, siger forsker

Fik du læst: 

 

Arrangementer:

 
D. 19. juni, 2018
Konference:  Unge i udsatte boligområder - betydningen af foreninger, frivillighed og fællesskab

Tid: 19. juni 2018, kl. 08:00-16:00
Sted: Festauditoriet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg
Arrangør: Center for Holdspil og Sundhed

 

Copyright © 2018, Center for Holdspil og Sundhed, All rights reserved.

Send os en e-mail: 
holdspil@nexs.ku.dk

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev så klik her: 
Afmeld