Jul 2018

NYHEDSBREV - DECEMBER 2018
Jens Bangsbo, professor og centerleder hos Center for Holdspil og Sundhed. Foto: Bo Kousgaard

Glædelig jul og godt nytår

Hos Center for Holdspil og Sundhed har det været et travlt efterår med nye samarbejder, en større konference om fysisk aktivitet og aldring, en lang række kurser samt oplæg i vores holdspilskommuner og heldigvis en hel del af det vi allerbedst kan lide; fællesskab, leg og glæde  - med holdspil i centrum. Det er nu igen blevet tid til at ønske hinanden glædelig jul, gøre status og se frem mod det nye år.

Floorball opleves af midaldrende kvinder, som værende mere motiverende end spinning. Det blev slået fast gennem et af centrets studier i det tidlige efterår. Studiet bekræfter det, vi på Center for Holdspil og Sundhed oplever igen og igen. Det er også, det vi hører fra sundhedspersonale, når de starter hold med deres borgere. Holdspil skaber glæde og glæden motiverer til fastholdelse i fysisk aktivitet.

Vi har i 2018 været glade for at fortsætte det gode samarbejde i vores tre holdspilskommuner: Nordfyns, Vallensbæk og Høje Taastrup. Der har været gang i holdspilsaktiviteter på rigtig mange aktivitetscentre, skoler og også i et jobcenter. Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan holdspillet er blevet omfavnet, implementeret og brugt i alle tre kommuner.

Fokus på samarbejde

Center for Holdspil og Sundhed har lige fra begyndelsen haft et stort fokus på gode samarbejdspartnere, der kan hjælpe os med at få udbredt holdspil til danskerne.

I november afholdt vi et (atter) velbesøgt netværksmøde om inkluderende holdspil i skolen.

På produktionsskolen i Greve/Høje Taastrup var der holdspilsfest i september. Vi arrangerede, sammen med Dansk Firmaidrætsforbund, en formiddag med fællesskabende aktiviteter, deriblandt holdspil, for elever og personale. Arrangementet var en opfølgning på en tidligere workshop for personalet og det fik virkelig smilene frem hos de unge mennesker.

Glæden og fællesskabet var også meget tydelig, da der i september, i forbindelse med NoWeMove- ugen, blev afviklet holdspilsdage i Aalborg, Frederiksberg, Holstebro og Ikast-Brande. Som et samarbejde mellem Center for Holdspil og Sundhed og Bevæg dig for livet, blev dagene gennemført på en række aktivitetscentre og gymnasier landet over. Også på H.C. Ørsted Gymnasiet. Holdspillene tilpasses deltagernes fysiske formåen og  giver således almindelige mennesker mulighed, for at blive klogere på og afprøve en række motionseffektive boldspil, der både styrker sundheden og samværet med andre.  Holdspilsdagene har været med til at kickstarte brugen af holdspil på ældrecenteret og ungdomsuddannelsen.

Vi har, i samarbejde med Ældre Sagen, udviklet et flot nyt sæt undervisningsmateriale, der kan inspirere og hjælpe instruktører med at undervise i tilpassede holdspil. Materialet er lige på trapperne og vi glæder os til at se det brugt i praksis.

I Guldborgsund kommune aflagde vi det ny-opførte sundhedscenter et besøg. Her deltog sundhedspersonale og lokale foreningsfrivillige i en workshop om tilpassede holdspil til kommunens borgere.

”Åben og Rolig” er en videnskabeligt dokumenteret stressbehandlings-metode, som bl.a. anvendes i Aalborg Kommune. Vi er med i et projekt, som udføres sammen med Center for Psykisk Sundhedsfremme og Aalborg Kommunes Center for Mental Sundhed. Formålet er at undersøge, hvordan holdspil kan supplere og understøtte de strategier, Åben og Rolig konceptet indeholder. Derved kan konceptet måske indgå i den stressbehandling, som udbydes i Aalborg Kommune. Fra flere studier ved vi, at holdspil fremmer fællesskab, livskvalitet og mental sundhed. Vi er derfor spændte på at se,om holdspil kan supplere et etableret stressbehandlingsforløb som Åben og Rolig.

Forskningsprojektet NEXT STEP kombinerer en beskæftigelses- og sundhedsfremmende indsats og anvender fysisk aktivitet som et led på vejen mod uddannelse og job blandt aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år. Vi samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed omkring den fysiske aktivitet. Her har vi valgt at fokusere på holdspillet Ultimate. Vi glæder os til at se om de kvaliteter, vi finder i holdspil ,også kan have en betydning for denne målgruppes job- og uddannelsesparathed.

Boldspilsseminar og konference om fysisk aktivitet og aldring

Elleve forskellige universiteter og højskoler fra hele norden deltog, da Institut for Idræt og Ernæring afholdt seminar for Nordisk Boldspilsnetværk i november. Seminaret er for ansatte på universiteter, der arbejder med holdspil i forskningen eller undervisningen. På seminaret bidrog Center for Holdspil og Sundhed med oplæg om et af centeret forskningsprojekter inden for floorball, seniorer og diabetes, samt et oplæg om hvordan centeret arbejder med implementering af holdspil som sundhedsfremmende aktivitet i den kommunale forebyggelse. En spændende dag med både praktiske og teoretiske indlæg.

I slutningen af november afholdt Center for Holdspil og Sundhed i samarbejde med Center for Sund Aldring en konsensuskonference om fysisk aktivitet og aldring.  Her samlede vi en række af de fremmeste forskere fra hele verden, og en række anbefalinger blev skabt på baggrund af den nyeste viden om fysisk aktivitet og aldring . Anbefalingerne offentliggøres senest i starten af 2019.

Mere holdspil i 2019

Vi starter det nye år med et kommuneseminar i januar, hvor erfaringer fra forskellige typer samarbejde mellem kommuner og andre om implementering af idræt skal diskuteres og deles. Det tager blandt andet udgangspunkt i vores holdspilskommuner og Bevæg dig for livets visionskommuner.

Vi fortsætter det gode arbejde ude i holdspilskommunerne, hvor vi blandt andet starter holdspilskurser for alle 3. klasser i Nordfyns Kommune og afholder en ’Plejecenter Cup’ i Høje Taastrup Kommune.

Der er også kurser og oplæg om holdspil på vej i en række andre kommuner og foreninger landet over, og selvfølgelig også flere holdspilsdage i samarbejde med Bevæg dig for livet.

I slutningen af februar følger vi op på konsensuskonferencen om fysisk aktivitet og aldring med et formidlingsarrangement, hvor konferencens anbefalinger skal diskuteres med de mennesker, der skal omsætte dem til gode aktiviteter for og engagement hos ældre i idrætsforeninger, aktivitetscentre og seniorklubber. Dagen fokuserer på videndeling mellem praktikere og forskere.

Vores store forskningsprojekt om MotionsFloorball i foreninger fortsætter. Projektet har været med til at starte mere end tyve hold op rundt omkring i Danmark, og vi glæder os til at præsentere resultaterne af projektet i sommeren 2019.

Tak for opbakningen

Vi vil gerne bringe en stor tak til alle jer, der følger os, bruger os, lytter til os og indgår i partnerskaber med os. Vi ser os selv som et laboratorium, der via formidling og implementeringsprocesser forsøger at ændre samfundet. Vi ønsker at hjælpe danskerne hen imod – ikke bare et sundere og et mere fysisk aktivt liv – men også imod et liv med mere fællesskab, samhørighed og leg.

Alt det kan vi ikke gøre uden jeres støtte og opbakning til projektet.


Rigtig glædelig jul!
Jens Bangsbo, professor og centerleder

Kommuneseminar d. 29. januar, 2019: 

Hvordan skaber vi fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere?

Tæt samarbejde og dialog er vigtige redskaber for at skabe fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere. Center for Holdspil og Sundhed og idrætsorganisationerne samarbejder med kommuner og kommunale aktører omkring kommunestrategier og implementering af fysisk aktivitet. Til dette seminar kan man høre om og være med til at perspektivere erfaringerne fra forskellige typer kommunesamarbejde og implementering af fysisk aktivitet. Seminaret veksler mellem forskningsbaserede oplæg fra Center for Holdspil og Sundhed, og erfaringsoplæg fra centrets holdspilskommuner og Bevæg dig for livet.
 
Læs mere

Set i pressen:

Fik du læst: 

 
  Copyright © 2018, Center for Holdspil og Sundhed, All rights reserved.
  Center for Holdspil og Sundhed er støttet af Nordea-fonden:  Send os en e-mail: 
  holdspil@nexs.ku.dk

  Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev så klik her: 
  Afmeld 

   


  This email was sent to *|EMAIL|*
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  *|LIST:ADDRESSLINE|*

  *|REWARDS|*