12. juni 2019

Succesfuld implementering af holdspil i kommuner

Implementering af holdspil i kommuner

Center for Holdspil og Sundhed satte i efteråret 2017 gang i et tæt samarbejde med tre kommuner i Danmark, for at bringe centrets forskning om holdspils gavnlige effekter i spil. Centeret, der er støttet af Nordea-fonden, ønskede at implementere holdspil i kommunerne for at motivere forskellige grupper af borgere til at blive aktive gennem aktiviteter, der skaber fællesskab og fastholdelse. Nu er en evaluering af indsatsen på trapperne, og den viser, at det er lykkes at få aktiveret rigtig mange, og at kommunerne er klar til yderligere udvikling.

Samarbejdet omfatter projekter for borgere i alle aldre. Foto: Heidi Pagaard

Det er Line Kremmer Pedersen, der har fulgt Center for Holdspil og Sundheds arbejde og udarbejdet rapporten, som hun selv kalder en erfaringsopsamling. Hun lægger vægt på, hvor enestående et arbejde Center for Holdspil og Sundhed har udført i de tre holdspilskommuner: Vallensbæk, Nordfyn og Høje-Taastrup.

Line Kremmer Pedersen er Cand.Scient. i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, sidefag i psykologi. Videnskabelig assistent i Center for Holdspil og Sundhed og ansat til bedrive følgeforskning og erfaringsopsamling i tre holdspilskommuner.

”Det er helt unikt, at der er taget udgangspunkt i kommunens behov og muligheder. Centeret har tilpasset koncepterne til de involverede lokale institutioner og har efterfølgende gjort meget ud af supervision og opfølgning”, fortæller Line Kremmer Pedersen.

Konny Riising, der er leder af Sundhedscenter Espenvænge i Høje-Taastrup Kommune, er enig og har også oplevet holdspilsperioden som et unikt forløb:

”Det der har været allervigtigst for samarbejdet med Center for Holdspil og Sundhed har været, at centerets medarbejdere har fulgt op på indsatserne undervejs. Det har vi ikke oplevet før og det har været helt unikt. Samarbejdsperioden har bare været alt for kort. Ens mindset udvikler sig, og med tiden er vi blevet mere og mere inspireret. Nu tænker vi jo på hvilke grupper, for hvem det ellers kunne være interessante at arbejde med holdspil."

Holdspil som kerneopgave

Kommunerne er med hjælp fra Center for Holdspil og Sundhed kommet tættere på en forankring af holdspilsindsatsen.

Nordfyns Kommune er nemlig gået skridtet videre og har ansat tre ergoterapeuter, som blandt andet skal stå for holdtræning i kommunens fem plejecentre.

Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen har da også i løbet af processen givet udtryk for, at han tror ret meget på konceptet som Center for Holdspil og Sundhed har lagt for dagen:

”Det er det, at man leger sig ind i at dyrke motion.  Vi har jo masser af muligheder for at dyrke motion rundt omkring, hvis man selv tager initiativet som individ, men holdspillet giver nogle nye muligheder ved at gøre tingene med fokus på fællesskabet. Det er sådan set det, vi tror på, at vi kan komme et stykke længere med.”

Tre anbefalinger

Evalueringens formål har været at undersøge, dokumentere og vurdere implementeringen af holdspilsaktiviteter i kommunale institutioner på børne-, voksen- og ældreområdet. Erfaringerne, der er samlet i rapporten, blandt andet i form af konkrete cases, kan bruges som inspiration til implementering af holdspilsaktiviteter som metode til sundhedsfremme i kommunerne.

Line Kremmer Pedersen tør godt allerede nu komme med tre anbefalinger, på baggrund af den endnu ikke udgivede rapport, som i fremtiden vil kunne bruges af samarbejdspartnere og andre der arbejder med fysisk aktivitet i en kommunal kontekst.

  1. Tilpasning og justering er kodeordet. Det er rigtig vigtigt at vide, at man ikke kan implementere ét færdigt koncept alle steder. Tilpas hele tiden til målgruppen.
  2. Uddannelse og supervision. Afsæt ressourcer så man ikke slipper aktørerne efter en workshop, men sørger for løbende opfølgning, rådgivning og sparring.
  3. Tag alle organisatoriske niveauer med, inklusiv ledelsen, og løft i flok. Indsatsen bliver sårbar, hvis den kun hviler på én persons skuldre.  

 

Rapporten forventes færdig i løbet af sommeren.