4. februar 2019

Fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere er på vej

Kommuneseminar

”Jeg tror godt, vi kan garantere, at festauditoriet ikke sprænger i luften i dag”! Lektor Laila Ottesen bød velkommen til de omtrent hundrede deltagere i Center for Holdspil og Sundheds kommuneseminar d. 29. januar med anekdoten om dengang festauditoriet på Frederiksberg Campus gik op i røg. Hendes forudsigelse holdt stik, lokalet forblev intakt, men til gengæld var det sprængfyldt med god erfaringsudveksling og idéer til fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere.

Den smukke festsal på Frederiksberg Campus dannede ramme om en dag med erfraingsudveksling om fermtidens fysisk aktive borgere i kommunerne. Foto: Heidi Pagaard
Den smukke festsal på Frederiksberg Campus dannede ramme om en dag med erfaringsudveksling om fermtidens kommuner med fysisk aktive borgere. Foto: Heidi Pagaard

Laila Ottesen pointerede, at Nordea-fondens seneste bevilling til Center for Holdspil og Sundhed var rettet mod implementering og forankring af holdspil. Holdspil skulle ud og leve i kommunerne.

Hun redegjorde for, hvordan Center for Holdspil har indgået samarbejdsaftaler med flere kommuner, der har arbejdet med holdspil på tværs af forvaltninger og i samarbejde med frivillige foreninger til gengæld for rådgivning og uddannelse af frontpersonale, leveret af Center for Holdspil og Sundhed. Det at arbejde med fællesskabet, den gensidige forpligtelse og det sjove samvær med fysisk aktivitet, blev fremhævet som nogle af holdspillets fordele. Laila Ottesen forklarede dog også, at vejen til succes med holdspil i kommunen, er brolagt med viljen til forandring og afgøres af, at man udfordrer eksisterende faglige dogmer.

”Holdspillet rummer både de fysiske, psykiske og sociale dimensioner – hvilket er en fordel for kommunerne. Man ønsker jo, at skabe glæde og fællesskab for borgerne i kommunen”, rundede Laila Ottesen af, før holdspilskommunerne selv kom på banen.

Holdspil bringer mennesker sammen

Center for Holdspil og Sundhed har indgået samarbejde med tre kommuner. De var på seminaret repræsenteret af sundhedskonsulent i Høje-Taastrup Kommune Sascha Clausen, idrætskonsulent i Vallensbæk Kommune Kasper Krøll samt chefkonsulent Flemming Lassen fra Nordfyns Kommune. De delte ud af deres opnåede erfaringer som holdspilskommuner gennem det sidste års tid.

De tre kommuner er gået ind i projektet på baggrund af forskellige sundhedspolitiske dagsordener i deres respektive kommuner, men er alle kommet ud af projektet med gode erfaringer.

Deres oplæg berettede om kommuner, der via holdspil har bragt mennesker sammen i plejecentre, skoler, foreninger og et jobcenter. De var alle enige om at et fokus på fællesskab og leg udgør en god strategi, når det handler om at aktivere motionsuvante. Der var også enighed om, at Center for Holdspil og Sundhed gennem kurser og løbende rådgivning, har bidraget til at opkvalificere kommunens ansatte med en evidensbaseret metode, som har udgjort en konkret og stærk ressource i forhold til holdspilskommunernes tiltag, som jo skal fungere over et bredt funktionsspænd hos deltagerne.

Idrætskonsulent Kasper Krøll fortalte, hvordan han oplever, at holdspillet er selvforstærkende og breder sig som ringe i vandet i Vallensbæk Kommune.  Flemming Lassen fra Nordfyn formidlede oplevelsen af, at holdspil, som metode, har været med til at øge kommunens fokus på bevægelse for hele voksenområdet.

I kaffepausen var der rig mulighed for at netværke og besøge infostande for mere viden fra aktører på området. Foto: Heidi Pagaard

Meningsgivende aktiviteter gør magien

Forskere fra Center for Holdspil og Sundhed bidrog med perspektiver om holdspil både i forhold til aktiv deltagelse og i forhold til sundhedseffekter. Lektor Jesper Lundbye-Jensen var inde på, hvordan det er aktiviteten omkring bolden, der skaber magien og ikke bolden i sig selv. Han redegjorde for Spil bolden projektet, som har udgjort den indledende runde af indsatsen i holdspilskommunernes skoler og samtidig kører som et forskningsprojekt i centret.

Implementeringsmedarbejder og forsker Jonas Tybirk fortalte om et større forskningsprojekt, der er i gang lige nu og skal afdække sundhedseffekten af motionsfloorball hos ældre voksne og voksne med diabetes 2 og andre livsstilssygdomme. Han kom også ind på det fysiologiske resultater, man allerede har opnået i forbindelse med holdspil for den målgruppe.

Vi er ikke konkurrenter

Efter kaffepausen, hvor deltagerne havde mulighed for at besøge infostande og tale mere om kommunernes erfaringer, var der oplæg ved bevæg dig for livet.  Per Nedergaard er projektleder for den kommunale enhed i Bevæg dig for livet. Han fortalte om brobygningen mellem kommuner og foreninger i deres regi og havde medbragt konsulenter fra Frederiksberg og Aalborg, der delte gode råd og erfaringer med deres arbejde i kommunerne. Der var stor spørgelyst i salen, hvor der ivrigt blev spurgt ind til de konkrete projekter, men også blev efterlyst initiativer i forhold til for eksempel psykisk sårbare.

Der var gang i en ivrig debat om, hvordan man bedst samarbejder om de samme mål i kommunerne, som oplever, at det kan være svært at navigere i de tilbud der findes i forhold til fysisk aktivitet. Foto: Heidi PagaardEt andet spørgsmål, der blev rejst adresserede, hvordan kommunerne skal skelne mellem de tilbud om samarbejde, de bliver tilbudt og om det skisma, det eventuelt kan skabe. Per Nedergaard understregede, at Bevæg dig for livet og Center for Holdspil og Sundhed ikke er konkurrenter, men i høj grad samarbejder mod de samme mål, der hvor det giver mening.

Erfaringsopsamling er utroligt vigtig

Laila Ottesen sluttede dagen af med at understrege vigtigheden af, at der samles op på de erfaringer, man gør sig i kommunerne:

”Vi vil vældig gerne have, at den viden og de erfaringer, vi får og har, spiller ind i indsatsen hos både kommuner og foreninger. Kommuneseminaret i dag viste, at det er en rigtig god idé.”