11. marts 2019

Alle har behov for og krav på aktivitet i deres hverdag

Holdspilmedarbejdere

Siden Nordfyns Kommune blev holdspilskommune i december 2017, har de samarbejdet med Center for Holdspil og Sundhed om at implementere holdspil på ældreområdet og i kommunens skoler. De er nu gået skridtet videre og har forankret holdspilsindsatsen ved at ansætte tre ergoterapeuter, der skal varetage indsatsen på fem plejecentre. Vi har talt med Mitzie Pedersen, som er centerleder på to af plejecentrene og med Line Nørmark, som er en af de tre ergoterapeuter, der skal lave holdspil med borgerne. De fortæller, hvorfor og hvordan holdspil sættes på dagsordenen med de nye stillinger.

Nordfyns Kommune satser på holdspilstræning - også for deres ældste borgere. Kommunen har nu ansat tre ergotereapeuter, der skal være med til at sikre indsatsen fremadrettet. Foto: Line Kremmer.  

Mitzie Pedersen er centerleder på to plejecentre i Bogense:


Hvorfor har Nordfyns Kommune valgt at ansætte personale til at varetage holdspilstræningen?
Nordfyns Kommune havde som udgangspunkt indledt et samarbejde omkring holdspil for forskellige aldersgrupper med Center for holdspil fra Københavns Universitet, hvortil også plejecentrene var tilknyttet. En del ledere og medarbejdere har deltaget i holdspilskurser med en forventning om implementering på centrene.

I mellemtiden fik vi muligheden for ekstraordinært at ansætte nye medarbejdere for tilførte midler, og besluttede hurtigt at gå efter ergoterapeuter for at få en ”ny” faggruppe ind til dels for at understøtte det rehabiliterende arbejde, som vi har arbejdet efter de sidste par år , og ligeledes for at være med til at løfte fagligheden omkring de tiltagende fysisk og mentalt dårlige borgere på Plejecentrene.

Hvilke kriterier søgte I efter hos de tre medarbejdere?
Vi gik efter fagligheden hos ergoterapeuterne og så deres indsigt i eller kendskab til plejecentrene. Og så lagde vi vægt på, at de havde lyst til at stå for og arbejde med holdspil.  

Hvor mange timer om ugen, skal de arbejde med holdspil?
Det afhænger af hvor mange borgere der er på plejecentrene og hvor de er tilknyttet. som udgangspunkt, vil vi gerne kunne tilbyde alle borgere på plejecentrene holdspil en gang om ugen.

Der vil selvfølgelig være nogle, som ikke kan være aktive i denne sammenhæng. 

Laver de andet end at træne holdspil?
Ja, det kommer an på, hvor mange hold de har i gang, og hvor meget tid de bruger på det. De kan også bruge den resterende tid til de mere traditionelle ergoterapeutiske opgaver

Det varierer efter, hvor mange beboere der er tilknyttet de forskellige centre. 

Hvad håber I at opnå ved at fokusere den slags ressourcer på holdspil?
Vi håber på, at de ser nogle muligheder og ressourcer hos beboerne, vi traditionelt ikke har, kunne mobilisere. Samtidig forventes det, at de holder fokus på holdspilsopgaven fremadrettet. 

Hvor mange centre er med?
Alle kommunens tre centerområder med i alt 5 plejecentre deltager.


Line Nørmark er ergoterapeut og er siden d. 24. september ansat i en af de tre nye stillinger:


Hvad var din motivation for at søge jobbet?
Min motivation for at søge stillingen var for det første for at få ergoterapi ind på plejecentrene og udvide kendskabet til faget. For det andet tiltalte det mig meget, at være med til at starte holdspil på plejecentrene og være med til at få det implementeret. Det tiltalte mig at kunne få hverdagsaktiviteter ind i plejehjemsbeboernes hverdag og få skabt et socialt rum, da man ofte hører om social isolation når det gælder ældre mennesker.

Line Nørmark er ergoterarpeut og ansat til at varetage holdspilstræning i flere plejecentre i Nordfyns Kommune.


Hvordan arbejder du konkret med holdspil i centrene?
Jeg arbejder konkret med holdspil, ved at prøve at ramme alle funktionsniveauer fysisk og kognitivt. Jeg inddeler gerne beboerne på hold, hvor de matcher i forhold til funktionsniveau. Beboerne får en fast dag, en deltagerliste og et tidspunkt for holdspillet på papir. Jeg inddrager ligeledes personale i aftalerne. Jeg har to personaler fra plejen med, som gerne hjælper til med det praktiske.

Jeg vil med holdspil skabe et socialt rum, hvor beboerne kan have det sjovt og få aktivitet i hverdagen til trods for, at de bor på plejehjem. Alle har behov og krav på aktivitet i deres hverdag. Samtidig laves der vedligeholdende træning, hvor jeg tænker træning mere ind i selve aktiviteten. Det vil sige, at beboerne får rørt arme og ben og får pulsen op. Her behøver man altså ikke et løbebånd og håndvægte. Det kan for eksempel være vi spiller ’Bedste-Volley’, som er siddende volley med en ballon

Jeg tænker gerne en aktivitetsanalyse igennem, inden jeg laver holdene. Det gør, at jeg kender til kravene i den enkelte aktivitet. Det kan være de fysiske og kognitive krav, behovet for redskaber etc.

Eksempelvis bruger jeg også boldspil til at træne det kognitive. Du får dermed trænet flere ting på én gang, uden, at beboerne decideret lægger mærke til, at de træner. Jeg har en gruppe, hvor de kognitivt er svækket grundet alderdom og demens. Her bruger vi bolden til at træne reaktionsevne og samtidig træne styrke i armene, da vi kaster bolden til hinanden. Når bolden er kastet, nævner vi eksempelvis et dyr eller en blomst. Det giver ofte anledning til en god snak om gamle dage og om ens gamle “hund”, som er det nævnte ord. Demente der ikke bruger sproget dagligt, får det brugt her, mens de deltager i en sjov aktivitet vedkommende deltager i aktiviteten. Når de nævner et dyr/blomst kommer der måske en lille historie fra gamle dage.

Hvilke overvejelser har du gjort i forhold til de fysiske rammer?
Her har vi haft store overvejelser. Det er en del af den aktivitetsanalyse, som jeg beskrev tidligere. Nogle beboere har behov for at blive skærmet, for at kunne fokusere på aktiviteten. Her udfører vi gerne aktiviteten i et rum, hvor vi kan “lukke af” til de andre - og derved mindske udefrakommende stimuli.

På de andre hold, tænker jeg gerne ind, at de der kan rumme det, laver aktiviteten i husenes fællesstue. Det skaber et rum for at deltage, for de borgere der i starten takkede nej til tilbuddet om holdspil. Oervejelser i forhold til de fysiske rammer er også, at kunne være i stand til at tilpasse aktiviteten til de fysiske rammer, vi har til rådighed.

Hvad betyder det, at du er uddannet ergoterapeut?
For mig giver det god mening, at det er ergoterapeuter, der varetager holdspil på kommunens plejecentre. eg mener, at vi som ergoterapeuter har en evne til at graduere holdspillet. Vi laver træning i aktiviteter.

Vi har en evne til at se og observere beboerens ressourcer og begrænsninger. Det kan vi bringe i spil hos plejepersonalet, så vi sammen kan få glæde af beboernes ressourcer i dagligdagen.

Hvad tænker du kunne blive en udfordring?
Jeg tænker, at funktionsniveauet på plejehjemsbeboere på sigt kan være en udfordring. Personer der kommer på plejehjem har lavere og lavere funktionsniveau. Man skal med tiden være dårligere og dårligere, før man får en plejehjemsplads.