14. november 2018

Politisk fokus på fysisk aktivitet som behandlingsmulighed er vejen frem

Satspuljemidler til nye idrætsinitiativer

Regeringen har i satspuljeforhandlingerne afsat i alt 35 mio. kr. til initiativet ’Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed’. Missionen er, at flere borgere skal dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber. De nye midler vækker glæde hos professor Jens Bangsbo, der er leder af Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.


”Hos Center for Holdspil og Sundhed har vi, siden vi startede i 2012, arbejdet målrettet for at fremme danskernes lyst til at deltage i fysisk aktivitet. Det har vi blandt andet gjort gennem partnerskabsprojekter, der har haft til formål at udvikle samarbejdet mellem foreninger, kommuner, jobcentre mv., så udsatte borgere i højere grad ledes ind i idrætsfællesskaber. Særligt har vi haft fokus på de målgrupper, som ikke oplever muligheder for aktiv deltagelse”, siger professor Jens Bangsbo og fortsætter:

”Vi har også, gennem forskning, i samarbejde med patientforeninger og kommunale aktivitetscentre vist nye muligheder for at tilbyde fysisk aktivitet som behandling og gennem rådgivning hjulpet med at få mulighederne implementeret og  forankret, der hvor de gør gavn. Vi er derfor særligt glade for et øget politisk fokus på bevægelse som behandlingsmulighed, som en vej mod forpligtende fællesskaber og som en vej mod beskæftigelse. Det er områder, der allerede driver vores daglige arbejde i centret. En del af vores grundfortælling er, at holdspillet med små justeringer tilpasses den enkelte deltager og målgruppe. Dermed kan alle være med og have lyst til at være med også næste gang og næste gang igen. På den måde skaber vi varigt fællesskab, glæde og sundhed for danskerne”.

Regeringen bakker med satspuljemidlerne og de fire initiativer op om DIF’s, DGI’s, Tryg Fondens og Nordea-fondens vision ’Bevæg dig for livet’, hvor målsætningen er, at 50 pct. af befolkningen i 2025 skal være medlem af en idrætsforening og 75 pct. skal være idrætsaktive – en partnerskabsaftale som også Center for Holdspil er en del af.

Læs mere om de fire initiativer på Kulturministeriets hjemmeside.

Anbefalinger til ældre på vej

”Visionerne fra ’Bevæg dig for Livet’ er meget ambitiøse og det kræver en indsats overfor alle målgrupper. Specielt har Center for Holdspil og Sundhed støttet af Nordea-fonden stort fokus på de ældre og på at skabe rammerne for, at de engageres og fastholdes i tilbud om fysisk aktivitet. I den forbindelse har vi i november samlet 25 af de fremmeste forskere fra hele verden med det formål at udvikle en række anbefalinger på baggrund af den nyeste viden. Den skal bidrage til at stimulere ældre til at være aktive og dermed forbedre de ældres sundhed og velvære”, slutter professor Jens Bangsbo.

De kommende anbefalinger om ældre og fysisk aktivitet vil blive offentliggjort i starten af 2019.