Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2018 > Netværksmøde

07. marts 2018

Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt

Netværksmøde

Center for Holdspil og Sundhed har afholdt endnu et succesfuldt netværksmøde med rekordhøj deltagelse. Emnet "Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt" mødte stor interesse fra netværkets medlemmer, da de samledes på Nørre Allé en vinterlignende forårsdag i marts.

Der var godt fyldt op i auditoriet til Center for Holdspil og Sundheds netværksmøde "Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt". Foto: Allan Jørgensen

Oplæg med fokus på overgangen fra forebyggelse til frivillig forening og eksempler på samme, fyldte programmet denne tirsdag eftermiddag. Her bød lektor Laila Ottesen velkommen med en indledende kommentar om emnet "Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt". For hvor går man som borger hen efter et rehabiliteringsforløb, hvor man har opbygget gode vaner, hvis man ønsker at holde liv i sin bevægelsesglæde? Og hvilke tilbud har og skal de frivillige foreninger egentlig have?

Det blev til en spændende dag med oplæg fra lektor Mogens Theisen Pedersen om et forskningsprojekt, som blev til to års frivillig floorballtræning for ældre herrer i Boldklubben Skjold. Samt spændende fund fra et kvalitativt ph.d. studie af Henriettte Folkmann Hansen - som søger svar på spørgsmålet "hvordan undgår man at falde i et dybt hul efter et forbyggelsesprogram?".

"Det var rigtig spændende at præsentere ny forskning for nogle, der arbejder med området i hverdagen, og har stor praksiserfaring med emnet og dermed opleve deres respons. Nogle af deltagerne fortalte mig bagefter, at de kan relatere mine fund til de projekter, de selv har gang i", fortalte Henriette Folkmann Hansen efter mødet.

Eksterne oplæg og workshop

Udover indlagte pauser med tid til en kop kaffe og lidt networking, var der også inviteret talere udefra. Blandt andet var der et fint oplæg fra Kitte Kry, der arbejder som klubudviklingskonsulent i Dansk Tennisforbund. Hun fortalte om sit speciale, der udgjorde en kvalitativ undersøgelse af af samspillet mellem Københavns Kommune, Nørrebro Forebyggelsescenter og to idrætsforeninger. Kitte Kry fik også selv gode perspektiver med fra mødet:

"Netværksmødet gav mig et nuanceret indblik i overgangen fra kommunal til frivillig idræt, med flere interessante perspektiver og vinkler. Samtidig var det rigtig fedt at få muligheden for at dele min viden inden for området med en masse, som arbejder med det til dagligt."

Det var et engageret netværk, der var mødt op for at høre om og debattere, hvordan man kommer fra et forebyggelsesprogram og ind i en frivillig idrætsforening. Foto: Allan Jørgensen

Jacob Mønster, formand i Floorball-fællesskabet København og Lene Jakobsen, som er aktiv floorballspiller og ansvarlig på holdet "Floorball for sjov", inspirerede med deres vinkel på holdet og udslusning fra sundhedscentrene på Nørrebro og Vanløse.

Den sidste del af dagen gik med at livlige diskussioner af emner som:

  • Er idéen om foreningsidrættens aktiviteter som alternativ til kommunal forebyggelse / behandling god?
  • Hvad kan vi gøre for at forbedre overgangene mellem kommunal forebyggelse/behandling til foreningsbaseret idrætstilbud?
  • Hvordan skabes sektorovergange, der virker på lang sigt?
  • Er I selv i berøring med ovenstående, og hvilken viden mangler I?

Konstitueret centerleder Bo Vestergård Madsen udtrykte efter mødet glæde over det store fremmøde og engagement:

"Vi var rigtig glade for den store interesse for vores netværksmøde. Det var min oplevelse, at deltagerne mødte frem med et fantastisk engagement og lyst til at høre og lære lidt mere om, hvordan samspillet mellem de forskellige sektorer kan udmønte sig på forskellig vis. Hele diskussionen om brobygning er helt central i bestræbelsen på at få skabt attraktive og engagerende idrætstilbud, som skaber lyst til fortsat idrætsdeltagelse. Og til den diskussion har vi brug for forskningsbaseret viden om, hvordan vi bedst gør det."

Lektor Laila Ottesen var enig i, at den store interesse for emnet gjorde det til et godt netværksmøde:

"Vi oplevede på forhånd en overvældende interesse for netværksmødet med det højaktuelle emne brobygning og partnerskab, og dagens netværksmøde blev en stor succes. Jeg oplevede et stort engagement fra både oplægsholdere og de fremmødte deltagere. Ved netværksmødet præsenterede vi vores egen tværfaglige forskning og havde besøg af Floorball København og denne kombination virkede fantastisk godt."