28. august 2018

Floorball er mere motiverende end spinning for midaldrende kvinder

Motivation

Et studie på Københavns Universitet har undersøgt hvor motiverende midaldrende kvinder oplever to forskellige aktiviteter, floorball og spinning. Studiet viste, at kvinderne i floorballgruppen havde et højere niveau af indre og ydre motivation under interventionen end kvinderne i spinning-gruppen, og det har en indflydelse på, hvorvidt kvinderne fortsætter med aktiviteten.

Holdspilsaktiviteter synes at producere et højere niveau af motivation og har potentialet til at lede til større fastholdelse i regelmæssig fysisk aktivitet. Foto: Mikal Schlosser

Den øgede motivation i forbindelse med holdspil handler sandsynligvis om, at det kræver teknisk fokus og er et spil med mange sociale interaktioner mellem deltagerne. Praktikere og beslutningstagere bør derfor overveje at sætte holdspil på programmet, når der tilbydes fysiske aktiviteter i forbindelse med folkesundhedsinitiativer.

Johan Wikman, som stod for undersøgelsen af kvindernes motivation, siger om studiet:

”Vores fund bekræfter eksisterende viden om at motivation, særligt den indre, hvor aktiviteten føles som interessant eller sjov, er vigtig for deltagelse i fysisk aktivitet over længere tid. Herudover antyder vores resultater, at et holdspil som floorball er mere motiverende end spinning for midaldrende kvinder, som er en gruppe, der har svært ved at opnå nok fysisk aktivitet i dagligdagen.”

Indre og ydre motivation

Målet med studiet var at undersøge motivationen ved deltagelse i floorball og spinning og analysere, hvordan motivation har indflydelse på, om man fortsætter med aktiviteten.

Indre motivation opstår, når menneskets grundlæggende psykologiske behov for autonomi, kompetence og positive sociale relationer opfyldes, og beskrives som motivation for en aktivitet for aktivitetens egen skyld. Når man er indre motiveret udfører man aktiviteten, fordi man synes at aktiviteten er interessant eller sjov. Når man er ydre motiveret, er man motiveret, fordi man opnår en form for belønning, anerkendelse eller måske en straf.

Hvilken betydning har det så? Johan Wikman svarer:

”Det betyder, at hvis vi vil opnå deltagelse i fysisk aktivitet over længere tid, har vi brug for aktiviteter, som er interessante og sjove for os. Og her er det, i hvert fald for størstedelen af os, en god ide at forsøge os med holdaktiviteter, hvor vi har fokus på aktiviteten og får hygget os med de andre på holdet. Det vil give bedre chancer for vores deltagelse end at gå ned i fitnesscenteret og kæmpe med det på egen hånd.”

Indre og ydre motivation blev målt med spørgeskema to gange i løbet af interventionen. Der blev også indsamlet data i forhold til fortsat deltagelse både seks og tolv måneder efter interventionen.

Fastholdelse

Hvorvidt man vælger at forsætte en aktivitet er meget afhængig af den indre motivation. Her har holdspil den fordel, at det både øger den enkelte deltagers oplevelse af kompetence og også giver positive oplevelser af social interaktion under den fysiske aktivitet. Det har man undersøgt tidligere hos midaldrende og ældre mænd. Dog mangler der tilsvarende undersøgelser for midaldrende kvinder, hvilket særligt var sigtet med dette studie. Målet var at undersøge hvorvidt et træningsprogram med holdspilsaktiviteter virkede mere motiverende, særligt i forhold til den selvbestemte indre motivation, end en individuel fysisk aktivitet foretaget på hold. Derudover ønskede man at undersøge om niveauet af motivation havde en betydning i forhold til at fastholde deltagerne i aktiviteten.

Kvinderne, der spillede floorball, havde totalt set et højere niveau af indre motivation end kvinderne, der deltog i spinning. De havde også et højere niveau af identificeret ydre motivation. Spillets interaktive natur og holdets sociale sammenhold blev af kvinderne oplevet som værende motiverende.  Den ydre motivation fik kvinderne til at dukke op til træningen, da de vidste, at holdet havde brug for dem, for at kunne spille. Det tyder på, at de højere niveauer af motivation øger sandsynligheden for at fortsætte med aktiviteten.

Kåre Seidelin, som stod for floorballinterventionen, siger:

”Da jeg trænede kvinderne i floorball-gruppen var det tydeligt, at det sociale element havde stor betydning for deres samlede oplevelse af træningsforløbet. I modsætning til spinning-gruppen, blev træningerne i floorball-gruppen altid ledsaget af glædesudbrud og high fives, hver gang der blev scoret. Selvom træningsstudiet sluttede for flere år siden og floorball-gruppen ikke længere spiller floorball sammen holder de kontakten ved lige og mødes stadig.”

Læs mere om studiet i den publicerede artikel.