Tværfaglighed er centrets styrke – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2017 > Tværfaglighed er centr...

27. september 2017

Tværfaglighed er centrets styrke

5-års jubilæum

Professor Kari Fasting fra Center for Holdspil og Sundheds forskningsrådgivende panel reflekterer over de første fem års arbejde i centret.

Medlemmerne af Center for Holdspil og Sundheds forskningsrådgivende panel var samlet i forbindelse med centrets 5-års jubilæum. Fra venstre mod højre er det professor Tim Meyer, professor Carlo Castagna, professor Natalia Stambulova og professor Kari Fasting. Foto: Bo Kousgaard

En gang om året besøges Center for Holdspil og Sundhed af de fire internationale topforskere, der sammen udgør centrets forskningsrådgivende panel.

Da panelet for nylig var samlet til møde i København, mødte vi mødte et af medlemmerne, professor Kari Fasting fra Norges Idrætshøjskole, og bad hende om en kort kommentar i anledning af femårsdagen for centrets åbning i oktober 2012.

Hvad er det mest interessante ved centrets arbejdsmetoder set hen over de første 5 år af centrets levetid?

”Det mest interessante og spændende, synes jeg, har været bredden i centrets arbejdsmetoder. Her tænker jeg først og fremmest på tværfagligheden og på, hvordan næsten alle ved instituttet har været involveret i projektet med forskellige indfaldsvinkler. Det har været unikt.”

Med de erfaringer, der nu er samlet gennem 5 år i Center for Holdspil og Sundhed; hvilke nye forskningsfelter, synes du, kunne være interessante at kigge nærmere på?

”Der er mange nye forskningsfelter, som kunne være interessante. På hvilken måde kan holdspil bidrage til eller være forebyggende med hensyn til mobning og trakassering? Ikke bare når det gælder børn og unge, men også voksne. Hvad kan holdspil bidrage med i forhold til selve integrationsprocessen af indvandrere, både i skolen og i foreninger?”, spørger Kari Fasting.

 ”Andre interessante problemstillinger kunne være knyttet til boldspil, trænerrollen og læring. Hvordan oplever forskellige aldersgrupper og køn dét at deltage i boldspil? Mange boldspil er ofte associeret med maskulinitet. Hvad sker der - eller er sket - når piger og kvinder indtager arenaer, som tidligere har været forbeholdt drenge og mænd? Er det variationer mellem de forskellige holdspil i den forbindelse?”

Om det forskningsrådgivende panel

Center for Holdspil og Sundheds forskningsrådgivende panel består af:

  • Kari Fasting - professor ved sektion for Kultur og Samfund, Norges Idrætshøjskole.
  • Professor Carlo Castagna - leder af Fodboldtræning og biomekanisk laboratorium på den Tekniske Afdeling af FIGC (Italian Football Association).
  • Professor Tim Meyer - professor Dr. med. ved Saarland Universitet i Tyskland.
  • Professor Natalia Stambulova - professor i Idrætspsykologi, Halmstad Universitet, Sverige.

De fire internationale forskere i panelet har en rådgivende funktion i forhold til centrets igangværende forskning. De er alle internationalt anerkendte eksperter inden for deres felt og dækker tilsammen mange af de projekter og fagligheder, som er repræsenteret i centrets forskning.