Glædelig jul og godt nytår – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2017 > Glædelig jul og godt n...

21. december 2017

Glædelig jul og godt nytår

Julehilsen

Vi kan atter binde en fin sløjfe om et travlt halvt år. Siden sommerferien har vores medarbejdere løbet stærkt for at imødekomme den stigende interesse for tilpassede holdspil hos skoler, foreninger og i kommuner. Vi er rigtig glade for den store interesse, vi har mødt. Før vi holder en kort julepause, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul, takke for følgeskabet og holde status.

Centerleder og professor Jens Bangsbo (foto: Bo Kousgaard) og konstitueret centerleder Bo Vestergård Madsen (foto: Esben Zøllner Olesen).

Flere store events og et jubilæum

Da Landsstævnet 2017 blev spillet i gang i Aalborg i slutningen af juni, var Center for Holdspil og Sundhed med på banen. Vi tog bogstaveligt talt pulsen (live) på de floorballspillere, der deltog.  Vi mødte en masse gode og glade holdspillere, der allesammen fik pulsen op. Trods regnen var det sjovt at være med, da mere end 25 idrætter og flere end 400 aktiviteter blev sluppet løs til Danmarks største idrætsfestival.

2017 var et stort år for os, det var nemlig året, hvor vi som center fejrede vores fem års jubilæum. Med en bevilling fra Nordea-fonden slog vi i 2012 dørene op i det nye forskningscenter på Københavns Universitet og i 2016 var vi så heldige, at vi med en ny bevilling fik mulighed for at kunne arbejde videre med at implementere fem års forskning i konkrete motionskoncepter til kommuner, skoler, foreninger og sundheds- og aktivitetscentre.

I august afholdt vi et formidlingsarrangement for at markere jubilæet. Det blev en fantastisk dag med et flot fremmøde, spændende faglige oplæg og workshops – og ikke mindst holdspil i strålende solskin på banerne bag Institut for Idræt og Ernæring.  På dagen introducerede vi også bogen ’Boldspil for livet – spil sammen om sundhed og velvære’ skrevet af centerleder Jens Bangsbo og professor på Syddansk Universitet Peter Krustrup. Tak til alle jer, der tog jer tid til at fejre dagen sammen med os.

Selvom der ikke var megen sol var vejret alligevel også perfekt til holdspil, da vi afholdt vores første holdspilsdag i slutningen af september i Aalborg og København - i samarbejde med Bevæg dig for livet som en del af 'NowWeMove'-ugen. Selvom det op til arrangementet så lidt sort ud på grund af kraftigt skybrud, lykkedes det at få stablet et par fine arrangementer på benene. Der blev spillet tilpassede motionsholdspil på havnefronten i Aalborg samt i Nørrebroparken i København. Formålet var at demonstrere, hvordan holdspil kan spilles af alle og alle steder.

Holdspilsdagen var med til at synliggøre, hvilke muligheder der ligger i at bevæge sig sammen og have det sjovt sammen. Samtidig gav den os lejlighed til at fortælle om vores forskningsresultater, så folk kunne få indsigt i, at der er rigtig mange gode og sunde effekter af at spille forskellige typer holdspil - og samtidig få en god oplevelse.

Alderstilpassede kurser og forskning i foreninger

Den samme indsigt håber vi også, at formidle, via de mange kurser vi afholder i kommuner og foreninger. Blandt andet har vores rådgivere afholdt seniorkurser for frivillige i Ældre Sagen og for frontpersonale i aktivitetscentrene i Københavns Kommune

Der er ligeledes gang i samarbejdet med foreningerne. Lige nu undersøger vi hvordan det påvirker sundheden, når man starter med at spille MotionsFloorball i en forening eller i kommunalt regi. Det gør vi i samarbejde med en række foreninger og kommuner landet over. Formålet er, at bygge ovenpå centrets eksisterende forskning ude i ’virkeligheden’ - væk fra laboratoriet.

Nye holdspilskommuner

Vi er meget stolte over nu at kunne præsentere landets første holdspilskommuner, som er indgået i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed om at løfte trivsel og sundhed i kommunen ved hjælp af tilpassede holdspil. Vallensbæk Kommune og Nordfyns kommune har allerede underskrevet en samarbejdsaftale og endnu en kommune følger snart.

Samarbejdet omfatter borgere i alle aldre. I projektet ’Spil Bolden’ skal elever i folkeskolen spille holdspil med fokus på fysisk sundhed, læring, inklusion og selvværd. Seniorer i aktivitetscentre og sundhedshuse får også mulighed for at få motion ved deltagelse i alderstilpassede holdspil.

Det nye år

Mens julefreden sænker sig, glæder vi os også til den kommende tid, som også byder på en del nye spændende opgaver for centret. 

2018 byder, udover konkrete projekter i førnævnte holdspilskommuner, på en større konsensuskonference på seniorområdet. Derudover glæder vi os meget til endnu flere netværks- og faggruppemøder med fagligt allierede, hvor vi skaber dialog om forskning og implementering.

Jens Bangsbo drog d. 1. oktober mod Tyrkiet for at blive assistenttræner i klubben Antalyaspor. Derfor har han delvist orlov. Imens Jens er på fodboldbanen, er Bo Vestergård Madsen konstitueret centerleder.

Tak for samarbejdet

Som vi altid gør, vil vi også denne gang sig en stor tak til alle jer, der bruger os, lytter til os og indgår i partnerskaber med os. I bidrager til og viser interesse i vores forskning, rådgivning og implementeringsarbejde. I bidrager i høj grad også til centrets succes. Vi glæder os til at arbejde endnu tættere sammen med jer og er utroligt glade for jeres værdifulde bidrag til aktiviteter og resultater.

Rigtig glædelig jul!

Jens Bangsbo, professor og centerleder og Bo Vestergård Madsen, konstitueret centerleder

Center for Holdspil og Sundhed