23. maj 2017

Fra forskning til rådgivning

Kursusmateriale

Center for Holdspil og Sundhed har i øjeblikket stor fokus på at udarbejde kursusmateriale til kommunalt personale, der beskæftiger sig med fysisk aktivitet på ældreområdet. I den proces har centret et særligt fokus på at inddrage personalet i udviklingen. Derfor tester rådgiver på seniorområdet, Anne Nistrup over to møder sit materiale - i samarbejde med personalet i aktivitetscentrene på Valby Langgade og Baldersgade i København.

Nøglen til at få implementeret holdspil på aktivitetscentre er at skabe ejerskab hos det personale, der skal varetage træningen. Foto: Bo Kousgaard

"Min erfaring er, at det ofte er et ’step’, der bliver sprunget over i forskningsprojekter, hvor man naturligvis også kan være begrænset af et forskningsdesign, som kræver nogle bestemte rammer", fortæller rådgiver Anne Nistrup.

Ad to omgange har hun besøgt personalet på aktivitetscentret i Valby Langgade og Baldersgade for at teste det kursusmateriale, hun er i gang med at producere. Materialet skal bruges til at implementere holdspil i kommunalt regi - i aktivitetscentre og sundhedshuse.

Ejerskab er nøglen

"Gennem de forskningsprojekter, jeg har været involveret i på Center for Holdspil og Sundhed, har vi erfaret, at nøglen til, at holdspil bliver et etableret tilbud på eksempelvis et kommunalt aktivitetscenter, er blandt andet at skabe et ejerskab blandt det personale, der skal varetage træningen. For at sikre det, kræver det, at vi som forskere er klar over, hvilken faggruppe, vi har at gøre med, hvordan deres hverdag ser ud og derigennem få en forståelse af, hvilken viden, de føler, de behøver for at føle sig klædt på til at kaste dig over en aktivitet som holdspil – og føle ejerskab for den", fortæller Anne Nistrup videre.

Personalet på aktivitetscentret, der ligger på Valby Langgade i København, disukterer og kommer med input til centrets kursusmateriale, der er under udvikling. Foto: Anne Nistrup

Kursusmaterialet og tankerne bag materialet blev i første omgang præsenteret ved et møde på henholdsvis Aktivitetscenter Baldersgade og Aktivitetscenter Langgade. I mødet deltog personale, der tidligere har deltaget i centrets forskningsprojekter om holdspil og seniorer, og derfor sad inde med indgående viden om, hvordan projektet havde forløbet, og hvilken viden de ønskede mere af. Samtidig deltog personale, som slet ikke havde erfaringer med holdspil, og derfor kunne bidrage med andre indspark og derved også give udtryk for helt andre tvivlspørgsmål.

Man skal være klar i spyttet

Gruppen der skulle teste materialet, bestod af en bred faglig sammensætning af alt fra fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-hjælpere til ernæringsuddannede. Det perspektiverede diskussionerne, som kunne bruges på det efterfølgende møde, hvor materialet var blevet gennemlæst og talt igennem indbyrdes af personalet.

”Jeg har oplevet det, som en rigtig positiv og lærerig proces, og jeg er blevet meget inspireret til at gentage sådan et forløb en anden gang. Det giver rigtig god mening at sidde med målgruppen og få input til, hvad der skal mere eller mindre af. Man kommer lige ned på jorden igen og tænker ”okay, det er ikke alle, der synes, at nørdede grafer og procentvise stigninger er lige relevante. Jeg er blevet bekræftet i, hvor vigtig det er, at man er klar i spyttet; hvad er formålet med denne viden, og hvordan kan den helt praktisk blive udført. Men det var også samtidig rart at erfare, at personalet så et behov for sådan et kursus – og de fleste mente faktisk, at vi skulle skrue op for kursusdagene, så der blev endnu mere tid til at få holdspil helt ind under huden”, fortæller Anne Nistrup om forløbet, der munder ud i færdigt kursusumateriale.

Materialet skal bruges til at uddanne kommunalt personale, der arbejder med og har en interesse for seniorer og fysisk aktivitet, og som planlægger at igangsætte holdspilsaktiviteter.