Det er nemt at lave sit eget holdspil – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2017 > Det er nemt at lave si...

27. november 2017

Det er nemt at lave sit eget holdspil

Alderstilpasset holdspil

I starten af november 2017 deltog frontpersonale fra aktivitetscentrene i Københavns Kommune i to dages praktisk og teoretisk indføring i organisering og afvikling af holdspil for seniorer. Vi spurgte Pernille Schmidt, som er ergoterapeut på Aktivitetscenter Vanløse, Bonderupgård, hvad hun fik ud af at deltage i kurset.

Frontpersonale fra aktivitetscentre i Københavns Kommune fik selv boldene i hånden under et to-dages kursus i alderstilpasset holdspil. Kurset blev afholdt af Center for Holdspil og Sundhed på Plejecenter Sølund i København. Foto: Heidi Pagaard

Pernille Schmidt blev færdiguddannet ergoterapeut i 2010 i København. Efter at have rejst i nogle år arbejdede hun i en periode i Fitness World som assisterende centerleder og holdinstruktør. Siden 2014 har hun brugt sin uddannelse på aktivitetscenteret i Vanløse.

Hun blev inviteret af Københavns Kommune til kurset: ’Alderstilpasset holdspil’, sammen med frontpersonale fra resten af aktivitetscentrene i kommunen.

”Jeg syntes kurset lød interessant, og ville passe godt ind i mit arbejde på aktivitetscenteret, hvor jeg i forvejen har en del med fysisk aktivitet at gøre. Jeg håbede at få noget inspiration til nye træningsformer til de ældre, samt idéer til nye redskaber og  til graduering af aktiviteter".

Hun fortæller videre, at de på aktivitetscentret i Vanløse har stor succes med fitnesstræning, og har mange medlemmer, der kommer for at træne og vedligeholde deres fysiske funktionsniveau gennem styrketræning. Men nu overvejer Pernille at prøve holdspil med borgerne på aktivitetscentret.

”Jeg har fået mere mod på at prøve at få implementeret holdspil i hverdagen på aktivitetscenteret, efter at have fået nogle idéer fra kurset. Det var et supergodt kursus med en god blanding af aktivitet, teori og gruppearbejde”.

Kursisterne lærer selv at tilpasse holdspil

En stor del af kurset handler om at vise deltagerne, hvor nemt det er at tilpasse holdspil og hvor sjovt det er at spille. Når man er i flow, glemmer man, at det er fyssik udfordrende. Foto: Heidi Pagaard

På kurset skulle deltagerne, udover det teoretiske, både prøve holdspil og selv være med til at tilpasse spillene til deres egne borgere.

"Holdspil skal tilpasses målgruppen. Derfor er undervisning i spiludvikling og tilpasning af holdspil til forskellige aktivitetsniveauer vægtet højt på kurset. Ved at inddrage personalets viden og erfaringer om deres borgergrupper i udviklingen af konkrete holdspil, sikrer vi, at de kommer hjem med noget, der er relevant og direkte brugbart. En af gruppeopgaverne var, at personalet skulle udvikle holdspil, der er egnet til deres egne borgergrupper, og som kan spilles med det udstyr og de faciliteter, de har til rådighed i det daglige. Personalet gik engageret til opgaven. Det resulterede i flere færdige spil, som grupperne efterfølgende delte med hinanden", fortæller rådgiver og underviser på kurset René Andersen fra Center for Holdspil og Sundhed.

For Pernille var det en overraskelse, hvor nemt det er at lave sig eget holdspil, og hvor gavnligt det kan være at dyrke holdspil – også for seniorer.

”Det vigtigste jeg tager med mig fra kurset er, hvordan man ret nemt kan lave sit eget spil, som opfylder kriterierne for et holdspil. Det har samtidig været interessant at få indblik i, hvordan forskning viser, at holdspil har mange gavnlige effekter på både det fysiske og mentale hos de ældre”.

Fra kursus til praksis

Pernille Schmidt er ergoterapeut på et aktivitetscentre i Vanløse . Hun ville gerne inspireres til nye træningsformer med de seniorer, hun arbejder med i hverdagen. Foto: Heidi Pagaard

Der er dog et stykke vej fra kursus til hverdagens praksis i Vanløse, for det kan være svært at forudse præcist, hvordan et holdspil kan tilpasses til de seniorer, man arbejder med til dagligt.

”Det mest udfordrende var at tænke hverdagens ældre ind i aktiviteterne på kurset, set i forhold til hvor meget de ville kunne deltage i det enkelte holdspil. Det er svært at forestille sig på forhånd”.

Til det har rådgiver og underviser på kurset Anne Nistrup følgende gode råd:
"Vi har gjort meget ud af at opbygge kurset med en rød, praktisk tråd, så vi sikrer, at deltagerne på kurset går hjem med konkrete redskaber til justering af holdspil. Forhåbentligt vil det betyde, at det pågældende personale kan hive disse værktøjer frem, når han/hun står til en træningsgang, hvor der måske er få deltagere, en rollatorbruger, eller en gruppe mennesker med demens, og at han/hun vil være i stand til at justere holdspillet, så det er sjovt, inkluderende og giver sved på panden".