25. april 2017

De unge skal have et KICK af fysisk aktivitet

Projekt for erhvervsskoler

Center for Holdspil og Sundhed skal følge et nyt projekt for erhvervsskoleelever i Roskilde. De unge skal i bevægelse i skoledagen og i flere idrætstimer med det formål at øge trivsel, læring og fastholdelse på uddannelsen. Og det ER realistisk at opnå alt det igennem fysisk aktivitet, hvis du spørger den forskningsansvarlige på Center for Holdspil og Sundheds børne- og ungdomsområde. Men det kræver, at de unge bliver engageret i aktiviteterne uden at skulle piskes til det.

Højere trivsel og et ønske om at udvikle en model for mere bevægelse på erhvervsskoler danner udgangspunkt for projektet KICK på Roskilde Tekniske Skole. Foto: Mikael Shlosser

De unge på Roskilde Tekniske Skole skal have et ”KICK”, og projektet hedder netop det. Til august 2017 skal fire klasser have bevægelse i skoledagen og fire ugentlige idrætstimer lagt ind i skemaet, og Center for Holdspil og Sundhed kommer til at følge godt med.

Det er Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DGI, der står bag projekt KICK, der er støttet af Nordea-fonden.

Instruktører fra lokale idrætsforeninger skal stå for aktiviteterne i idrætsundervisningen, og DGI uddanner lærerne i at integrere idræt og bevægelse i undervisningen.

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet er udnævnt til den partner i projektet, som skal stå for følgeforskningen.

Bevægelse skal give mening

Målsætningen for KICK-projektet er at øge gennemførelsen blandt eleverne med 15 procent. Deres trivsel skal også forbedres med 15 procent.

Det nye projekt står på skuldrene af et to-årigt projekt, som var et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole og Roskilde Kommune, hvor bevægelse og idræt som en del af skoledagen gav bedre trivsel og markant lavere frafald.

Med henvisning til det projekt og andre forskningsprojekter for både yngre og ældre målgrupper, som viser, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring, så tror den forskningsansvarlige for projektet fra Center for Holdspil og Sundhed, lektor Jesper Lundbye-Jensen på gode resultatet af det her projekt også. Men det kræver, at de unge motiveres til at bevæge sig.

”Fokus er på at give de unge lyst til at bevæge sig, og forudsætningen, for at de bevæger sig, er, at det er meningsfuldt for dem. Det er det kun, hvis de kan se sig selv i det. Her betyder det meget, hvordan man arrangerer aktiviteterne, så de unger vælger deltagelse til i stedet for at føle sig pisket til det. Det kan man f.eks. opnå ved inkluderende aktiviteter som tilpassede holdspil. Når det lykkes at opnå aktiv deltagelse, så følger andre effekter som det fysiske og det sociale med,” siger Jesper Lundbye-Jensen, som samtidig understreger, at der mangler forskning på denne målgruppe, så derfor bliver det interessant se resultaterne.

Undersøgelser tilpasset formålet

Der udvikles nogle tests, der er tilpasset lige præcis det her projekt. Typisk er der ved testning meget fokus på præstation, men her bliver det mere som en leg.

”Vi skal ikke gøre eleverne test-forskrækkede. Når vi måler på de kognitive funktioner, så vil de unge skulle gennemføre en test på en computer eller iPad, som minder om et computerspil. Det er ligesom at spille vendespil. Så man mærker ikke samme pres som under mange andre tests. Det samme gælder undersøgelser af elevernes motoriske færdigheder,” siger Jesper Lundbye-Jensen, hvis forskningsgruppe også er i gang med at udvikle tests, som er tæt på de unges fag på erhvervsskolen.

”Erhvervsskoleelever skal jo i høj grad også have færdigheder. Vi vil gerne tage fat i deres færdigheder som balance og finmotorik. Det har vi redskaber til at teste. Det vil give mening at indtænke bevægelsesaktiviteter netop i forhold til de færdigheder, eleverne skal have, så vi vil gerne tage fat i noget, der har endnu mere relevans for det, de skal kunne i deres fag.”

De nye elever, som starter til august 2017 skal testes inden idrætsundervisningen starter, efter grundforløbet, som varer et halvt år og igen et halvt år efter for at se på de langvarige effekter.

Projektet løber over tre år. Derefter udarbejdes et grundkoncept for idræt og bevægelse, som kan anvendes på erhvervsskoler i hele landet.