Danmarks første holdspilskommuner - Vallensbæk og Nordfyn – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2017 > Danmarks første holdsp...

20. december 2017

Danmarks første holdspilskommuner - Vallensbæk og Nordfyn

Holdspilskommuner

To kommuner løber foran og indfører holdspil som et aktivt tilbud på skoler, jobcentre og i dagcentre. I starten af december blev der officielt givet håndslag på halvandet års samarbejde mellem Nordfyns og Vallensbæk kommuner og Center for Holdspil og Sundhed.

Projektet Spil bolden er et af de projekter, der tilbydes i holdspilskommunerne. Projektet er for børn i 3. og 4. klasse. Foto: Heidi Pagaard

Når børnene i 3.b på Vallensbæk Skole kommer tilbage efter juleferien, bliver de, de første til at give bolden op for Vallensbæk som holdspilskommune. Det sker når de med projektet - Spil Bolden - får inkluderende holdspil og bevægelsesaktiviteter på skoleskemaet 3 x 45 minutter ugentligt, udover de normale idrætstimer. 

”I skolen har vi et stort fokus på at skabe flest mulige sunde vaner i den tid, vi har sammen med børnene i en travl skoledag. Der er ingen tvivl om, at vores elever vil få gavn af et systematisk og afprøvet koncept, og vi glæder os alle til at komme i gang med Spil Bolden”, fortæller Mark Stahlfest, der er afdelingsleder på Vallensbæk Skole. 

Spil Bolden er et af de mange kommende holdspilstilbud, der bliver sat i gang af ledere og instruktører under grundig vejledning fra rådgiverne hos Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Skoleprojektet går ud på at bruge holdspil til at fremme elevernes trivsel og motivation for at bevæge sig. 

Sjov frem for pligt

I Nordfyns Kommune kommer holdspillet også på programmet som et målrettet tilbud i plejecentre, genoptræningscentre og i kommunens skoler. Netop boldspil sammen med andre er helt centralt i begrundelsen for, at man på Nordfyn har valgt at blive holdspilskommune. 

Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen spillede med, da Center for Holdspil og Sundhed demonstrerede alderstilpasset holdspil. Foto Heidi Pagaard

"Holdspil er sjovt, hvad enten du er 7 eller 90 år, og personligt tror jeg mere på glæden end på pligten, når det gælder om at holde gang i bevægeapparatet eller komme sig efter et fald", fortæller borgmester Morten Andersen. 

Fællesskabet omkring holdspil og især den evne det har til at motivere og fastholde folk i gode motionsvaner, er også udslagsgivende i Vallensbæk Kommune. 

"Vi er glade for, at vi med dette samarbejde kan tilbyde flere borgere i Vallensbæk at deltage i aktive fællesskaber og forhåbentlig fremme en positiv udvikling for disse", siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen. 

Nye veje til et aktivt liv

I Vallensbæk betyder det, at der sættes gang i en række motionsprojekter, hvor børn i folkeskolen, jobsøgende og seniorer får skræddersyede tilbud til at røre sig mere. 

"Vi vil gerne være en kommune, der går forrest i forhold til at skabe trivsel i folkeskolen. Vi vil også tænke i nye veje til sundhed og trivsel for ældre - og for dem, der står udenfor arbejdsmarkedet og trænger til at løft i hverdagen. Derfor vil vi gerne give alle borgere gode vilkår for aktive liv", siger borgmesteren. 

Flere danskere i aktive fællesskaber

Center for Holdspil og Sundhed har siden 2012 forsket i holdspils potentiale til at øge danskernes sundhed og trivsel. 

“Centrets forskning har dokumenteret nogle veje til, hvordan danskerne kan engageres i nye motionsformer – og ikke mindst hvad der skal til for at fastholde dem. Vi er meget stolte af at kunne sige, at den nye samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune vil kunne løfte mulighederne for engagerende fysisk udfoldelse for borgere i alle aldre”, siger konstitueret centerleder Bo Vestergård Madsen fra Center for Holdspil og Sundhed.

Bolden skal rulle på skoler, i jobcentre og dagcentre

Vallensbæk skole håber på at trivslen blandt eleverne gavnes med kombinationen af mere bevægelse og organiseret holdspil. Foto: Bo Kousgaard

Samarbejdet omfatter projekter for borgere i alle aldre. I kommunens jobcenter bliver der et motionstilbud for utrænede voksne. I skolerne indgår holdspillet i elevernes skemaer og endelig får seniorer i aktivitetscentre og daghjem også et tilbud om motion. 

"Vi arbejder hele tiden på at forbedre trivslen blandt vores elever, og vi håber meget på at kombinationen mellem organiseret holdspil og mere motion og bevægelse vil gavne trivslen blandt vores elever i klasserne”, siger afdelingsleder på Vallensbæk Skole Mark Stahlfest.

Men samarbejdet omfatter blandt andet også uddannelse af kommunens sundhedspersonale og udvikling af motionsstrategier i samarbejde med det frivillige foreningsliv. 

Samarbejdet mellem Vallensbæk og Nordfyns Kommune og Center for Holdspil og Sundhed varer foreløbig frem til juni 2019. 

Center for Holdspil og Sundhed er støttet af Nordea-fonden.