8. april 2016

Nye anbefalinger om børn og fysisk aktivitet

Børns sundhed og trivsel

25 internationale topforskere har netop været samlet til konferencen ”Betydning af fysisk aktivitet for børns udvikling og velvære” med Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet som vært. Resultatet af konferencen er en række nye anbefalinger, der skal forbedre børns sundhed, trivsel og læring i skole og foreningsliv.

Fysisk aktivet kan understøtte børns selvværd og gøre dem mere handlekraftige. Her ses børn fra Borupgaardskolen i Snekkersten i gang med en særlig type idrætstime, som skolen har indført, hvor eleverne fra 1. klasse coaches af elever fra 9. klasse. Foto: Center for Holdspil og Sundhed.

⇒ Træning skal udvikle handlekraftige børn

Fysisk aktivitet tilpasset det enkelte barns behov gør børnene handlekraftige og motiverede. Det medfører større grad af selvværd, velvære, et højere niveau af fysisk aktivitet og at flere unge fastholder tilknytningen til foreningsidrætten.

⇒ Børn og unge skal være fysisk aktive i skoletiden med henblik på at reducere risikoen for senere udvikling af livsstilssygdomme.

Lav fysisk kapacitet hos børn og unge forøger risikoen for udviklingen af livsstilssygdomme som såsom diabetes og kredsløbsygdomme i voksenlivet. Det kan mere fysisk aktivitet i folkeskolen modvirke.

⇒ Der skal udvikles aktiviteter i folkeskolen målrettet de inaktive elever

Nogle børn kan være svære at få til at være fysisk aktive. Men undersøgelser viser, at selv en mindre, men målrettet indsats kan gøre dem motiverede og have stor effekt – både i folkeskolen og i deres aktivitetsniveau i fritiden.

⇒ Fysisk aktivitet i folkeskolen skal understøtte læringen

Målrettet fysisk aktivitet før, under og lige efter den boglige undervisning styrker elevernes læring.

Ovenstående er fire eksempler på konklusioner og anbefalinger, som er blevet udviklet på konferencen. Hent PDF med samlet oversigt over anbefalingerne her.

Fem af de 25 deltagende forskere arbejder med at formulere en af de 21 anbefalinger. Foto: Center for Holdspil og Sundhed.

Ifølge professor og viceinstitutleder Jens Bangsbo giver anbefalingerne en helt unik mulighed for at styrke den måde, som den danske folkeskole arbejder med implementering af aktiviteter i de 45 minutter om dagen:

"Disse anbefalinger, den viden der ligger bag og den meget konkrete udmøntning, der følger gør, at skoler og foreninger nu har bedre muligheder for at målrette deres tilbud inden for fysisk aktivitet. Eksempelvis viser forskningen at, hvis vi uddanner trænerne til i højere grad at inddrage udøverne, så mindsker vi frafaldet blandt teenagerne i foreningslivet."

Jens Bangsbo fortsætter:
"Næste skridt bliver to formidlingsarrangementer den 19. april i Vejle og den 3. maj i Brøndby. Her inviterer vi sammen med de store idrætsorganisationer og Nordea-fonden skoleledere og idrætsorganisationer til at medvirke til at udvikle konkrete tiltag som fx træningskoncepter og modeller for inklusion. Og der bliver anbefalinger oversat til konkret handling, så det ser jeg meget frem til."

Den bedste og mest opdaterede viden på området

Baggrunden for anbefalingerne er, at 25 forskere fra 7 lande i tre intense dage har fremlagt, belyst og diskuteret videnskabelige resultater om de sociologiske, psykologiske, fysiologiske og medicinske effekter af fysisk aktivitet på børn.

På baggrund af oplæg og diskussioner havde forskerne til opgave at nå til enighed om en række ’statements’ og anbefalinger i forhold til fysisk form, sundhed, læring, motivation, velvære og social inklusion. Desuden var der fokus på at opnå enighed om uddannelsesstrategier og implementering af fysisk aktivitet. Konferencens omdrejningspunkt var 6 – 18 årige skolebørn.

Derfor repræsenterer anbefalingerne den bedste og mest opdaterede viden på området, og anbefalingerne er udarbejdet via en enighed om hver enkelt anbefaling blandt de deltagende topforskere.

Erfaringerne fra den forrige konsensuskonference ”Fysisk aktivitet og indlæring” arrangeret af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning i 2011 viser at det er muligt at bruge forskernes viden til at gøre en afgørende forskel. Dengang blev det konstateret at fysisk aktivitet i høj grad fremmede indlæring uanset aldersgruppe, og konklusionerne var et vigtigt fundament for at indføre 45 minutters fysisk aktivitet om dagen i skolereformen.


Konferencen ”Betydning af fysisk aktivitet for børns udvikling og velvære” var arrangeret af Institut for Idræt og Ernæring og blev afviklet i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed, der er støttet af Nordea-fonden.