23. maj 2015

Landskamprekordholder er ny ambassadør for fodboldsundhed

Ambassadør

Katrine S. Pedersen er den danske fodboldlandsholdsspiller, der suverænt har repræsenteret sit land flest gange. Nu repræsenterer hun Center for Holdspil og Sundhed.


Katrine S. Pedersen er ny ambassadør for fodboldsundhed. Foto: Bo Kousgaard.

Igennem 20 år har Katrine S. Pedersen repræsenteret Danmark ikke færre end 210 gange som fodboldlandsholdsspiller. Så det er en person med en meget stor erfaring fra fodboldverdenen, der nu har sagt ja til at være centrets ansigt udadtil.

Drivkraft i dansk fodbold og stærk integritet

Udnævnelsen til ambassdør skete i forbindelse med den store fodboldkongres WCSF2015, der finder sted i DGI-byen i København i denne uge. Professor Peter Krustrup bød på centrets vegne Katrine S. Pedersen velkommen som ambassadør:

“Katrine S. Pedersen har været en drivkraft i dansk og norsk fodbold og idrætsliv i to årtier, og har med sin seriøsitet, entusiasme, videbegærlighed, dygtighed og smittende humør været et forbillede for rigtig mange piger og kvinder gennem hele denne periode.

At hun som 36-årig nåede sit livs topform under EM i 2013, og blev valgt til UEFA’s All-star hold, skyldtes både en stor træningsiver, en stærk vilje og en aktiv brug af den nyeste forskningsviden.

Katrine har som spiller, idrætslærer i folkeskolen og gymnasiet, som hjælpetræner i Stabæk og som person en stor karisma, en stærk integritet og en brændende interesse for fodbold, for træning og for sundhed.

Vi er derfor meget glade for og stolte over at hun nu bliver ambassadør for Center for Holdspil og Sundhed.“

Særligt fokus på kvindefodbold og fodbold for børn

Katrine S. Pedersen takkede for udnævnelsen:

”Fodbold har givet mig mange fantastiske oplevelser og har gennem min tilværelse som professionel spiller skærpet mit fokus på det sunde liv - både fysisk og hvad angår trivsel og livskvalitet. Jeg glæder mig til at dele mine erfaringer med andre, og især vil jeg have fokus på centrets arbejde i forhold til kvindefodbold og fodbold for børn.”

Den seneste af tre ambassadører

Der er nu tre ambassadører, der fungerer som talspersoner for centret og hjælper med at sprede budskaberne om de sundhedsfremmende effekter af at dyrke holdspil. Viceanfører for det danske fodboldherrelandshold William Kvist og prorektor og tidligere minister Lykke Friis var de to første, der blev udnævnt.