5. januar 2015

Godt nytår!

Nytårshilsen

Tak for samarbejdet i 2014 som har været et spændende år for Center for Holdspil og Sundhed. Nu har vi taget hul på et ligeså interessant 2015, som vi glæder os til at dele med jer.

Professor og centerleder Jens Bangsbo. Foto: Mikal Schlosser.

Året 2014 var et hektisk og inspirerende år for de mange forskere og medarbejdere i Center for Holdspil og Sundhed. Mange projekter er ved at afslutte den første fase og nogle er allerede godt på vej ind i den næste fase, som også inddrager implementering. Dette sker i tæt samarbejde med vores nære samarbejdspartnere, blandt andre Københavns og Frederiksunds kommune samt de store idrætsorganisationer DIF, DGI, DBU og Dansk Firmadrætsforbund.

Stor interesse for vores formidling

Formidlingen af forskningen har haft høj prioritet med et stort antal arrangementer bl.a. netværksmøder, møder i centrets interessentpanel og offentlige seminarer i samarbejde med de store idrætsorganisationer. Sammen med DIF og DBU afholdt vi i juni et seminar på Metropol i København med temaet Motionsfodbold som forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme, og i oktober et seminar i Idrættens Hus med temaet Boldspil for skolebørn – set i lyset af skolereformen. Begge arrangementer var velbesøgte med god feedback fra deltagerne. Endvidere har medierne vist stor interesse for at fortælle om centrets forskningsresultater.

Samarbejder med FIFA

Også den videnskabelige formidling har nået et højt niveau. Et særnummer af det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports med 16 videnskabelige artikler omhandlende fodbold og sundhed har været en tydelig markering af forskningen. Særnummeret blev udgivet i samarbejde med FIFA og blev præsenteret i juni ved FIFA’s kongres før Verdensmesterskaberne i fodbold i Brasilien - og sidenhen på en pressekonference under VM. Særnummeret er suppleret af en flot FIFA produceret dokumentarfilm om centrets arbejde.

Samarbejdet med FIFA styrkes yderligere, og i 2015 forventes det, at vi bidrager yderligere til det verdensomspændende projekt ”11 for Health”, som har fokus på at anvende fodbold til at forbedre sundhedsviden og sundhedstilstand blandt børn over hele verden.

Centret står bag stor international kongres i maj 

Formidlingshøjdepunktet i 2015 bliver uden tvivl afholdelse af verdenskongressen World Congress on Science and Football den 20-23. maj i DGI-byen i København, hvor vi forventer mere end 500 deltagere med stor national og international opmærksomhed. Kongressen tiltrækker forskere fra hele verden og afholdes hvert 4. år - sidste gang var i Nagoya, Japan, i 2011.

Studier af flere andre idrætsgrene

Det er ikke kun fodbold, der er fokus på i Center for Holdspil og Sundhed. Der har med succes været gennemført en række studier med andre idrætsgrene, såsom floorball og basketball, og det viser sig, at disse idrætsgrene også har mange positive effekter på sundheden og har en fastholdende effekt, så deltagerne fortsætter med at dyrke motion efter studierne er afsluttede. I starten af dette år igangsætter vi en del projekter med andre boldspil, bl.a. håndbold i tæt samarbejde med Dansk Håndbold Forbund.

Tak for jeres bidrag

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke DIF, DGI, DBU, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skoleidræt, samt de mange kommuner vi samarbejder med, for et fortrinligt bidrag til de mange aktiviteter, og til de resultater vi har opnået i centret. Vi ser frem til en endnu tættere kontakt og et yderligere styrket samarbejde i det nye år.

Tak til alle jer, der viser interesse for vores arbejde, til de mange medarbejdere der bidrager til centrets succes og til Nordea-fonden for et aktivt samspil for at understøtte 'gode liv'.

Med ønsket om et spændende og fremgangsrigt 2015 – rigtig godt nytår!

Jens Bangsbo, professor og centerleder.