20. november 2015

Nye træningskoncepter hjælper ældre og syge danskere i gang med motion

Folkesundhed

Et treårigt projekt ved navn ’DGI Sundhedsidræt’ bruger specielt udviklede træningskoncepter til at gøre det lettere for danskere med sygdoms- eller aldersdomsrelaterede problemer at komme i gang med at dyrke idræt. Center for Holdspil og Sundhed sikrer evaluering af koncepterne og tester træningens effekt.

Det er aldrig for sent at begynde at træne. DGI Sundhedsidræt Seniortræning søger at give seniorer bedre muligheder for at tackle dagligdagens fysiske udfordringer ved at forbedre blandt andet muskelstyrke, kondition, stabilitet, koordination, balance og reaktionsevner. Foto: DGI Sundhedsidræt.

DGI Sundhedsidræt består af tre træningskoncepter, der er skræddersyede til danskere med rygproblemer, hjertekarsygdomme og til seniorer, som fx på grund af kronisk lidelse eller et sygdomsforløb har brug for genoptræning til at kunne deltage i de lokale idrætsforeningers almindelige tilbud.

Flytter deltagerne fra sygdom til sundhed

Formålet med projektet er at flytte deltagerne fra behandling til det almindelige idrætsforeningsliv og foregår i 2015-17 i fem kommuner fordelt ud over Danmark. En vigtig del af projektet er, at dokumentere hvilken effekt træningen har på deltagernes sundhed og at sikre koncepternes kvalitet. Det er her Center for Holdspil og Sundhed kommer ind i samarbejdet.

- Projektet ligger i fin forlængelse af vores mangeårige arbejde med at kortlægge sundhedseffekterne af forskellige træningsformer og vores bidrag til at udvikle og implementere motiverende og fastholdende idrætskoncepter, fortæller professor Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed.

Undersøger om koncepterne motiverer og fastholder deltagerne

Forskerne fra Center for Holdspil og Sundhed måler på intensitet af træningen igennem pulsmålinger og ved hjælp af accelerometre samt effekt på fysisk form og sundhedstilstand ved blandt andet dexa-scanninger, der viser kropskompostition (sammensætning af muskler, knogler og fedt). 

DGI Sundhedsidræt giver mulighed for at bringe deltagerne fra et sygdomsperspektiv til et sundhedsperspektiv med et lokalt medlemskab i en forening. Foto: DGI Sundhedsidræt.

Centrets forskere undersøger også deltagernes kondital og tager blodprøver for at måle kolesteroltal. Udover de fysiologiske målinger, bruger forskerne spørgeskemaundersøgelser til at kortlægge deltagernes motivation ved træning og fastholdelse i træning.

Evidens for effekt fremmer deltagernes motivation

- Det er helt centralt for projektets kvalitetssikring at vi kan påvise effekten af de metoder, vi benytter os af i vores foreløbigt tre træningskoncepter. Det er vores erfaring og overbevisning, at såfremt vi kan påvise evidens for effekt fremmer det motivationen hos såvel deltagere som henvisere til projektet. CHS har i lignende forskningsprojekter vist stor ekspertise i at påvise sundhedseffekt – eller manglen på samme – i forskellige former for ”felttræning”. Vi er derfor glade for samarbejdet og ser frem til resultatet af forskningsprojektet, siger Jens Sune Jakobsen, projektleder i DGI Sundhedsidræt.

I løbet af projektperioden vil minimum to idrætsforeninger i hver kommune afvikle de tre koncepter, som DGI kalder DGI Sundhedsidræt Rygtræning, DGI Sundhedsidræt Seniortræning og DGI Sundhedsidræt Cardiotræning.

Projektet løber fra 2015-2017 og er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, DGI og partnerkommunerne Esbjerg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland og Aalborg. Center for Holdspil og Sundhed står via en bevilling på 685.000 kr for forsknings- og dokumentationsdelen, som lige nu er i fuld gang i Hvidovre og Jammerbugt kommuner.