30. april 2015

Holdspil afløser fitnessmaskiner på Nørrebro

Forebyggelse

Center for Holdspil og Sundhed og Forebyggelsescenter Nørrebro samarbejder om at udvikle holdspil, der skal hjælpe borgere til komme i bedre form og fastholde deres motivation til træning.

Kondicykler og fitnessmaskiner er skubbet til side. I Nørrebro Forebyggelsescenter står der holdspil på træningsprogrammet fra august. Foto: Bo Kousgaard

Startskuddet til et uddannelsesforløb med træningsteamet på Forebyggelsescenter Nørrebro i Københavns Kommune lød i marts 2015. Her blev der afholdt en workshop for træningsteamet. Målet er at udvikle holdspil, der er ideelle for borgere med livsstilssygdomme og som derfor deltager i et 12 til 16 ugers træningsforløb på forebyggelsescenteret.

Holdspil som træningsform går i luften på Forebyggelsescenter Nørrebro i august 2015.

Den nuværende træning på Forebyggelsescenteret består primært af træning på motionscykler, lege og individuel styrketræning i maskiner. Men fra august 2015 og cirka et år frem deltager alle borgere som noget helt nyt i holdspilsaktiviteter.

I workshoppen arbejdede man først i grupper om at udvikle nye spil der er tilpasset centrets brugere, og derefter blive spillene afprøvet. Foto: Bo Kousgaard

Holdspillene tilpasses borgernes forskellige funktionsniveauer. Borgerne kan eksempelvis have forhøjet blodtryk, diabetes 2 eller lungesygdom.

Udvikling af holdspil og spiljusteringer

Workshoppen emmede af diskussioner om: hvad er det bedste holdspil for borgere med livsstilssygdomme? Hvordan inkluderer vi alle i spillet? Hvordan tilgodeser vi de forskellige skavanker borgerne har?

I grupper udvalgte trænerne forskellige holdspil. Holdspillene blev livligt afprøvet. Efterfølgende blev det drøftet, hvordan spillet passer til målgruppen, og hvad der eventuelt kan ændres. Ofte oplever trænerne, at nogle borgere for eksempel bliver svimle og må tage en pause midt i spillet. Hockeyspil med bouncer-stave blev afprøvet, og nogle af løsningerne var at spille i korte tidsintervaller eller at skifte bolden ud med en større bold, så spillet bliver langsommere. På den måde kunne man få alle med.

I et andet spil (med navnet Pletbold) opsatte trænerne den ændring, at der skulle være sammenspil på eget hold, før bolden måtte skydes efter den store bold i midten. Dette øgede kommunikationen internt på holdet, og spillet bar nu mere præg af at være et holdspil medøget samarbejde og interaktion internt på holdet.

Potentiale fordi man glemmer sine smerter når man spiller

Fysioterapeut Lars Bjørnø fra Forebyggelsescenter Nørrebro deltog i workshoppen og reflekterer over mulighederne i holdspil:

Livlig aktvitet under afprøvning af ideen til et nyt boldspil, der skal kunne fungere i centrets fysiske rammer og til dets brugere. Foto: Bo Kousgaard

- Set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv tænker jeg, at holdspil har et potentiale, da borgerne glemmer deres smerter, når de er i gang med spillet. Ofte forbinder de en bestemt øvelse med smerte, men i holdspil er de ikke klar over, at de laver den samme bevægelse og pludselig lagrer hjernen noget andet, forklarer han.

Workshoppen om udvikling af brugertilpassede holdspil blev arrangeret og afholdt af Center for Holdspil og Sundhed i samspil med sundhedskonsulent Rene Andersen fra Forebyggelsescenter Nørrebro:

- Workshoppen er vigtig for det fremadrettede arbejde i træningsteamet. At sætte gang i tankerne om holdspil allerede nu er væsentligt for at sikre, at alle er med i forandringsprocessen og står rustede til at implementere holdspil til august, siger Rene Andersen.

Uddannelsesforløb med medarbejderne

Udviklingen af holdspil fortsætter. Holdspil er for eksempel sat på dagsordenen på de månedlige møder i træningsteamet. Center for Holdspil og Sundhed vil løbende sparre med Forebyggelsescenter Nørrebro om udviklingen af de ideelle holdspil for borgerne med livsstilsygdomme.

Efter hver test evalueres ideen. Foto: Bo Kousgaard

Projektet er et samarbejde mellem Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune samt Forebyggelsescenter Nørrebro.

Projektet er støttet af Nordea–fonden og Københavns Kommune.