Stor interesse for seminar om boldspil i skolen – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2014 > seminar om boldspil i ...

03. oktober 2014

Stor interesse for seminar om boldspil i skolen

Seminar

Skolereformen vedkommer rigtig mange danskere - og det kunne ses på fremmødet da Center for Holdspil og Sundhed sammen med Danmarks Idrætsforbund havde inviteret til seminar med præsentation af den nyeste viden om holdspils sundhedseffekter på skolebørn.

Svend Sparre Geertsen, postdoc ved Center for Holdspil og Sundhed, var blandt oplægsholderne med et indlæg om betydning af fysisk aktivitet for kognitiv funktion og indlæring.

Næsten 200 deltagere fyldte salen, da Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet den 1. oktober stod bag et seminar i Idrættens Hus i Brøndby, hvor formålet var at præsentere den nyeste viden om effekterne af boldspil for børn. 

På seminaret talte forskere, der præsenterede de nyeste forskningsresultater af boldspillenes betydning for børns fysiske form, sundhed og indlæring, sammen med praktikere, der har erfaring med at omsætte denne viden til børnenes konkrete hverdag.

Meget er ændret siden dengang boldspil i folkeskolen bestod af en bold, en gymnastiksal og 24 børn i kamp om den. Ved at variere antallet af børn, intensiteten og banernes størrelse rummer boldspillene en guldgrube af muligheder for at opfylde ambitionerne om mere fysisk aktivitet i helhedsskolen.

Stort potentiale

Boldspillene har et stort potentiale i både den fagopdelte idrætsundervisning, i den understøttende undervisning eller i kortere pauser, hvor målet om 45 minutters fysisk aktivitet og bevægelse om dagen skal indfries.

Seminaret henvendte sig til alle, der har lyst til at få ny viden og blive inspireret i arbejdet med at realisere "Verdens mest aktive folkeskole".

Der var en enkelt ændring i forhold det annoncerede program, da læge Peter Riis Hansen fra Gentofte Sygehus blev forhindret - i stedet talte kommunallæge Claus Malta Nielsen fra Frederikssund Kommune.