17. april 2013

Træning kan styrke kvinder efter overgangsalderen

Forskning

Floorballtræning kan måske modvirke nogle af de negative fysiologiske effekter ved overgangsalderen. Det undersøger Center for Holdspil og Sundhed i et nyt forskningsprojekt

Center for Holdspil og Sundhed er i fuld gang med floorballtræningen for 30 kvinder i og efter overgangsalderen. CHS undersøger de potentielle sundhedsmæssige effekter af træningen gennem et 12 ugers træningsforløb, hvor kvinderne træner floorball to gange om ugen.

Kvinderne har gennemgået grundige fysiske tests før træningsforløbet blev sat i gang og vil blive testet igen efter forløbet. Formålet er at forstå, hvilke mekanismer der kan forklare de fysiologiske forandringer ved overgangsalderen. Projektet skal forsøge at besvare uafklarede spørgsmål, som ’kan træning modvirke udviklingen af østrogenrelaterede forringede funktioner, som for eksempel forhøjet blodtryk og nedsat muskelarbejdsevne?

Østrogen beskytter mod hjertekarsygdomme

- Aldring er forbundet med en lang række fysiologiske ændringer og for kvinder vil overgangsalderen have stor indflydelse på disse forandringer, blandt andet fordi deres østrogenniveau falder, fortæller Michael Permin Nyberg, der er projektansvarlig.

- Østrogen har en beskyttende effekt på hjertekar-systemet. På baggrund af dette fald i østrogen og andre hormoner øges risikoen derfor betydeligt for at udvikle hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, sukkersyge og knogleskørhed i og efter overgangsalderen.

Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag i vestlige lande for kvinder som befinder sig efter overgangsalderen. Da udviklingen af hjertekarsygdom i kvinder efter overgangsalderen hænger sammen med forringet blodkarfunktion, tyder det på, at faldet i østrogenniveauet er kraftigt medvirkende til den øgede risiko for hjertekarsygdom.

Kan træning erstatte hormonbehandling?

Østrogen øger dannelsen af nogle karudvidende stoffer samtidig med, at det hæmmer den karsammentrækkende effekt.

- Man ved, at blodgennemstrømningen til de arbejdende benmuskler er formindsket hos kvinder efter overgangsalderen, hvilket kan være medvirkende til en nedsat muskelfunktion og arbejdsevne, siger Michael Nyberg.

- Da behandling med østrogen har vist sig at have betydelige bivirkninger, er alternative behandlingsmuligheder nødvendige for disse kvinder.

Fysisk aktivitet giver mange af de samme sundhedsrelaterede effekter som østrogen, og kan derfor potentielt forebygge de forringede funktioner relateret til faldet i østrogen.

Til toppen Til toppen