22. august 2015

Sundhedseffekt af motionsfodbold

Inaktivitet er en risikofaktor for livsstilssygdomme. Alligevel er en stor andel af befolkningen inaktive. Motionsfodbold virker som en effektiv forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme pga. positive effekter på hjerte- og muskelfitness. Desuden har det vist sig, at indtagelse af protein efter træning kan fremme opbygningen af muskler.

Fodboldtræning kan lede til tab af fedtmasse og opbygning af muskelvæv, hvilket er essentielt for metabolisk – og muskelsundhed, da det er afgørende i forebyggelse af livsstilssygdomme. Fodbold er en motiverende træningsform og et helbredsmæssigt godt alternativ til andet træning, samtidig med at det har dokumenterede positive effekter på helbredet, men også sociale og psykologiske parametre. I foreningslivet er der et stort forbrug af sportsdrikke, men hvorledes disse drikke påvirker effekten af motionsfodbold vides ikke.

Motionsfodbold og effekten af sportsdrikke

Formålet var at undersøge effekten af forskellige sportsdrikkepå helbred, kropssammensætning og fysisk præstationsevne for utrænede kvinder og mænd, i forbindelse med 12 ugers motionsfodbold.

Ingen fast motion i to år før projektet

141 utrænede kvinder og mænd i alderen 30-50 år deltog i projektet. Deltagerne måtte ikke have dyrket regelmæssig motion i de seneste 2 år. Det vil sige, at de ikke har dyrket organiseret idræt i en forening eller lignende mere end én fast dag om ugen.

Det spillede ingen rolle om de tidligere havde spillet fodbold, eller aldrig havde rørt en bold. Bare motivationen for at deltage i træningen var der.

Forsøgspersonerne blev fordelt tilfældigt ved lodtrækning til én af tre grupper.

  1. motionsfodbold og proteindrik
  2. motionsfodbold kulhydratdrik
  3. inaktiv kontrolgruppe

I træningsgrupperne skulle deltagerne umiddelbart efter hvert træningspas indtage enten en proteindrik eller en kulhydratdrik. Desuden fik de en drik med hjem, som de indtog inden de gik i seng.

Motionsfodboldtræning

Forsøgspersonerne skulle træne 2-3 gange om ugen af ca. 60 minutters varighed. Træningen bestod af fodboldspecifik opvarmning, samt basal tekniktræning, hvorefter der blev spillet små kampe af 5 minutters varighed. Som standard var der 5 spillere på hvert hold.

Resultater

Begge træningsgrupper forbedrede deres præstationsevne og løb længere på YoYo testen. Desuden førte fodboldtræningeb til vægttab, mindre kropsfedt og en øget muskelmasse. Gruppen der indtog protein fik også stærkere knogler.

Projektet udføres i samarbejde med Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Forsøgspersoner vil derfor blive rekrutteret fra Københavns- og Aarhusområdet.

Projektet er støttet af Arla Foods A.m.b.a