25. august 2015

Holdspil og hjernen

Formålet med delprojektet Holdspil & Hjernen var at søge indsigt i hvilke effekter fysisk aktivitet kan have på kognitive funktioner, motoriske funktioner og indlæring hos både børn og voksne

Projektets overordnede formål har været at afdække, hvorvidt og hvordan forskellige typer af holdspil effektivt kan fremme motorisk læring og kognitive funktioner.

Baggrund

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på hjernens funktion. Flere studier har vist, at regelmæssig aerob træning producerer forbedringer i præstationsniveauet under specifikke kognitive opgaver, specielt dem der involverer opmærksomhed, bearbejdningshastighed, exekutiv funktion og arbejdshukommelse.

I flere studier har man dog ikke kunnet observere disse generelle effekter, og der mangler generelt viden om, hvordan fysisk aktivitet skal struktureres med henblik på at fremme motorisk og kognitiv funktion og læring.

I forlængelse heraf har vi vist, at intens aerob træning, før og efter indlæring, forbedrer etableringen af hukommelse og dermed fasttømringen af den indlærte opgave. Derudover er det vist, at aerob træning fremmer både funktionelle og strukturelle tilpasninger i menneskets hjerne, også hos ældre mennesker. Praktisk anvendelse af disse resultater kræver mere viden om betydningen af den fysiske aktivitetstype, intensitet og timing i forhold til læringssituationen, for at kunne forebygge fald i kognitive og motoriske funktionsevner.

Akut fysisk aktivitet

Formålet med delprojektet Holdspil & Hjernen er at søge indsigt i hvilke effekter fysisk aktivitet kan have på kognitive funktioner, motoriske funktioner og indlæring hos både børn og voksne. I en række afsluttede og igangværende studier har vi undersøgt effekter af akut fysisk aktivitet – altså det, at være fysisk aktiv her og nu - på præstation i kognitive tests, motorisk indlæringsevne og på etablering af hukommelse og senere genkaldelse.

Udover studierne af akut fysisk aktivitet studerer vi effekter af fysisk aktivitet igennem en længere periode og undersøger sammenhænge mellem motoriske funktioner, fysisk aktivitet, kognitive funktioner og indlæring hos børn.

Effekten af akut fysisk aktivitet på motorisk indlæring og langtidshukommelse

Igennem fire studier har vi undersøgt hvordan forskellige parametre ved fysisk aktivitet kan påvirke motorisk indlæring og etablering af langtidshukommelse. Vi fokuserede på indlæring af en ny motorisk færdighed og den fase af indlæring, der hedder konsolidering. Det er i denne fase, efter selve læringssituationen, at langtidshukommelsen fasttømres, og vi har vist at fysisk aktivitet i dette tidsrum kan have en positiv effekt på hukommelsen.

I det første studie, der involverede voksne, viste vi at et kvarters intervalbaseret fysisk aktivitet kan forbedre konsolideringen af hukommelse, og at højere intensitet er relateret til større positive effekter. Derefter viste vi i det andet studie, at den tidmæssige placering af højintens fysisk aktivitet også er væsentlig. Den største positive effekt på langtidshukommelse så vi, når fysisk aktivitet blev gennemført kort tid efter indlæring (20 min).

Effekten af fysisk aktivitet var mindre en time senere og endnu mindre to timer senere. I det tredje studie sammenlignede vi effekten af forskellige typer fysisk aktivitet på konsolidering. Resultaterne viste, at alle typer intens fysisk aktivitet – deriblandt holdspil i form af floorball – havde en positiv effekt på langtidshukommelse. De positive effekter af akut fysisk aktivitet – deriblandt holdspil - er efterfølgende også blevet påvist for børn i 10-11 års alderen.

Sammenhænge mellem motoriske færdigheder, kognitive funktioner og skolepræstation

I et større studie på 423 skolebørn i 3. klasse har vi undersøgt sammenhængen mellem børnenes fysiske kapacitet, motoriske færdigheder, kognitive funktioner og skolepræstation i form af matematik og læseforståelse. Vi fandt positive sammenhænge mellem børnenes grov- og finmotorik og præstationen i de kognitive test af bl.a. hukommelse, opmærksomhed og reaktionstid. Hvor tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem kondital og skolepræstation, fandt dette studie derudover en meget tydelig positiv sammenhæng mellem børnenes grov- og finmotorik og deres skolepræstation.

Samtidig så vi at de børn, der dyrker foreningsidræt i fritiden klarede sig bedre i læsetesten. Studiet er i tråd med nylige fund fra andre studier, der taler for, at man i højere grad fokuserer på motoriske færdigheder i folkeskolen.

Publikationer

Resultaterne fra studiet blev for nyligt udgivet i tidsskriftet PLOS One: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161960

Artikler:

Acute Exercise Improves Motor Memory Consolidation in Preadolescent Children