27. august 2015

Holdspil og seniorer

Det overordnede formål med projektet er at evaluere, hvorvidt forskellige typer holdspil er gennemførlige og sundhedsfremmende for seniorer. Foto: Bo Kousgaard

Projektet består af tre studier

Baggrund - fysiologisk afsæt

Det er alment kendt, at aldring medfører et tab i muskelmasse samt et fald i motorisk kontrol, hvilket accelererer omkring 65-års alderen. Sådanne forandringer kan resultere i betydelige begrænsninger i forhold til hverdagsaktiviteter, som f.eks. at gå op af trapper og rejse sig fra en stol, hvilket endvidere bidrager til tab af uafhængighed i hverdagen og yderligere inaktivitet. Dette kan samlet føre til øget risiko for hjerte-kar og muskel-skelet-sygdomme herunder forhøjet bloktryk, type 2 diabetes, og nedsat knoglesundhed.

Aldring er således forbundet med en lang række af fysiologiske ændringer, og for kvinder specifikt, vil indtrædelsen i overgangsalderen have stor indflydelse på disse forandringer. På baggrund af et fald i østrogen og andre hormoner øges risikoen for at udvikle hjerte-kar sygdomme, forhøjet blodtryk, type 2 diabetes og knogleskørhed på dette tidspunkt i kvindens livscyklus. Således er overgangen til menopause associeret med en optil 60 % forøget risiko for at udvikle metabolisk syndrom, og hjerte-kar sygdom er den hyppigste dødsårsag for kvinder i vestlige lande.

Nyere studier viser, at rekreativ fodbold blandt ældre er et effektiv træningsstimulus for kort- og langvarige forbedringer af forskellige hjerte-kar variable, f.eks. maksimal iltoptagelse og blodtryk, samt muskelskelet-variable som muskelvækst, muskelstyrke, balance og knogletæthed. Yderligere har studier vist, at trænede fodboldspillere (+65 år) har en hurtigere udviklingshastighed i styrke sammenlignet med utrænede i samme aldersgruppe.

Baggrund - humanistisk-samfundsvidenskabeligt afsæt

I årtier har befolkningen i vestlige samfund oplevet en stigning i gennemsnitsalderen og seniorer har i dag glæde af et relativt langt liv. Stigningen i befolkningens gennemsnitsalder indebærer muligheder, men også udfordringer – både for individet og for samfundet som helhed. Sundhedsvæsenet er i særdeleshed blevet en betydelig økonomisk og politisk problemstilling for velfærdsstaten.

Fysisk aktivitet, i særdeleshed holdspil,kan hjælpe til at fremme venskaber og sociale netværk, og skabe positive oplevelser og forbedre livskvaliteten. Foto: Bo Kousgaard

Der er videnskabelig enighed om, at fysisk aktivitet har mange fordele, specielt for ældre. Det kan udskyde tabet af fysisk kapacitet og bidrage til at gøre hverdagens krav mere overkommelige. Endvidere kan fysisk aktivitet, i særdeleshed holdspil, hjælpe til at fremme venskaber og sociale netværk, og skabe positive oplevelser og forbedre livskvaliteten.

Der er behov for metoder til at forøge ældres deltagelse i sport og fysisk aktivitet samt forhindre frafald. Det er vigtigt at stille spørgsmålet, hvordan holdsport kan være et middel til at styrke deres engagement for sport og fysisk aktivitet. Selvom en stor del af de ældre borgere (+65 år) allerede er fysisk aktive, lever aktiviteternes varighed og intensitet ikke op til anbefalingerne. Nye former for aktivitet, specielt holdspil, kan motivere de ældre til at øge varigheden og intensiteten af deres fysiske aktivitet.