Rapporter og specialer

Her finder du rapporter og specialer, lavet som en del af projektet Unge, holdspil og medborgerskab.

Bo Thørring Kulmbach
De møder mange alvorlige voksne - frygtelig mange med store pegefingre
En kvalitativ undersøgelse af en novice coachs erfaringer og refleksioner om narrativ-samskabende gruppecoaching med etniske drenge.

Mie Maar Andersen
Man lærer lidt - hvis man tænker over det selvfølgelig
En kvalitativ undersøgelse af etniske drenges oplevelse af gruppecoaching og udvikling af livsduelighed.

Cathrine Fried
Kulturanalyse af RMG Nørrebro United - en nyetableret kultur
En kvalitativ undersøgelse af nyopbygget kultur.

Anders Laier og Majken Eskelund
Fodboldnetværk og fællesskab på Ydre Nørrebro
Betydningen af et sportsligt fællesskab for dannelsen af social kapital

Ulrik Aagaard og Mikkel Reinhold
Anerkendelse, identitet og succes uden for kridtstregerne
En hermeneutisk socialkonstruktivistisk analyse af hvordan drenge på Rådmandsgade skole skaber en fodboldidentitet uden at være tilknyttet foreningslivet

Mickey Fagerlind
En undersøgelse af trænernes rolle i fodboldtilbuddet ”Rådmandsgade skole Nørrebro United”

Anne Bruun Olesen
KROPPEN I FOKUS

Bayar Fattah
En tre dages intervention på Rådmandsgade skole, Nørrebro
Øgning af social kapital blandt etniske minoritetsbørn

Simon Esrup
Betydningen af narrativer for drenges identitet

Martin Olson
Klubskifte og sammenhold
En rapport om unge Nørrebro-drenges tilhørsforhold til fodboldklubber.

Artikler

Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. / Ryom, Knud; Andersen, Mie Maar; Stelter, Reinhard.

I: Improving Schools, Vol. 20, Nr. 2, 13.03.2017, s. 143-160. 

Gruppecoaching og inklusion af udsatte drenge i skolen. / Ryom, Knud Eske; Stelter, Reinhard; Plannthin, Laila.

I: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, Vol. 34, Nr. 100, 2014, s. 78-90.