Reinhard Stelter

  • Accred. coachingpsykolog (ISCP)
  • Professor i sports- og coachingpsykologi
  • Uddannet psykoterapeut
  • Arbejder med coaching i ca. 15 år
  • Fungerer også som mentor
  • Tysk statsborger, gift, 1 datter på 23 år

Min oprindelig samtaleorienteret uddannelse er inden for krop/gestaltterapi (3 år på Nordsjællands Gestalt Institut under ledelse af psykolog Niels Hoffmeyer.

Bagefter har jeg suppleret min uddannelse med et hav af kurser i systemisk teori og praksis, social-konstruktionisme, anerkendende tilgang, narrativ praksis, samskabende praksis.

De sidste 20 år har jeg forsøgt at kombinere - både teoretisk og praktisk - en fænomenologisk-eksistentialistisk tilgang med en socialkonstruktionistisk/narrativ/samskabende tilgang.

Siden jeg har gennemført et forsknings- og interventionsprojekt på Team Danmark linjen på Falko-nergårdens Gymnasiet med unge idrætstalenter med nogle rigtig spændende resultater og konkrete successer, er jeg særligt interesseret i gruppecoaching som narrativ-samskabende praksis.

Denne dialogform kalder jeg også for tredje generations coaching, idet der lægges særlig vægt på identitetsudvikling og fælles meningsskabelse. Samtidigt stiles der imod en til tider symmetrisk dialogform, hvor alle parter - også coachen - bidrager til værdirefleksioner, deltager i bevidning af det der bliver sagt af andre og hvor alle indgår i en fælles transformerende lære- og udviklingspro-ces. Målet er at udvikle nye selvforståelse, nye handlestrategier, livsduelighed og i sidste ende social kapital.
Her kan jeg kun henvise til diverse artikler om emne og min nyest bog ”Tredje generations coaching” fra Dansk Psykologisk Forlag.

Kontakt

Reinhard Stelter
Professor i idræts- og coachingpsykologi, NEXS
Tel. 23 44 56 66
Mail: rstelter@ifi.ku.dk