Michael Drastrup

Jeg er er den ene del af konsulentfirmaet KURAGO, hvor vi har vores teoretiske afsæt i det systemiske samt det psykodynamiske med fokus på relationer i organisationer. Vi benytter os bredt af pædagogiske læringsteorier og tror på den anerkendende tilgang.

Min uddannelsesmæssige baggrund er cand. mag. i dansk og psykologi, samt master i organisationspsykologi. Derudover har jeg efteruddannelse i dansk som andetsprog, som dækker voksenpædagogik, kulturforståelse og interkulturel kommunikation.
Jeg er i gang med EMCC certificeringsforløb som systemisk coach hos Attractor.

Jeg har arbejdet med udlændinge gennem 14 år som underviser i dansk som andetsprog, som udover sprogtilegnelse handler om medborgerskab.

Siden 2011 har jeg været pædagogisk supervisor på adjunktpædagogikum på Københavns Universitet. Jeg har faciliteret reflekterende teams og varetaget individuelle coaching forløb. I KURAGO afholder vi kurser om læring og psykodynamiske processer og den anerkendende tilgang.

Jeg er særligt optaget af individet i gruppen, gruppen som et hele og de dynamiske gruppeprocesser, der er på spil under overfladen.

Jeg ser det som min vigtigste opgave som coach at være med til at skabe et rammesat og tillidsvækkende rum, som giver mulighed for refleksion. Jeg forholder mig nysgerrigt til coachee og hans eller hendes fortælling. Relationen skal udvikles, og der skal i samtalen opleves et gensidigt autentisk nærvær.

Kontakt

Michael Drastrup
Master i Organisationspsykologi, MPO, Roskilde Universitet
Cand. mag. Dansk/kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Partner – Kurago
www.kurago.dk
Tel. 2243 0044
Mail: michael@kurago.dk