Martin Olsson

Erfaringer med coaching

Jeg har igennem mit studie stiftet bekendtskab med coaching og har i mit virke som tennistræner brugt coachingen som redskab til at sikre læring og udvikling i mange unge menneskers liv.

Jeg har blandt andet været tennistræner og projektleder i Arbejdernes Tennisklub på ydre Nørrebro hvor jeg var i tæt dialog med en masse unge drenge og piger fra både ydre og indre Nørrebro.

Derudover har jeg også i mit virke som idrætskonsulent brugt coaching som redskab i procesledelse og ledelse af frivillige.

Uddannelser

 • 2012-2014
  Kandidatuddannelsen i Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab, KU.
 • 2010-2011
  Dansk Tennis Forbunds Tenniscoachuddannelse.
 • 2010-2010
  Organisering af undervisning og læring, Professionshøjskolen Metropol.
 • 2008-2011
  Bachelorudannelsen i Idræt ved Københavns Universitet.
 • 2004-2006
  Instruktøruddannelse i DGI Tennis.

Erhvervserfaring

 • Sepember 2011 - Dags dato
  Idrætskonsulent – Tennis i DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn
  Er ansvarlig for al tennisaktivitet i de to landsdele, hvor jeg blandt andet har ansvaret for et netværk af frivillige bestående af 10 unge studerende. Derudover har jeg blandt andet opgaver som foredragsholder indenfor tema-erne rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige.
 • Juni 2003 - September 2011
  Tennistræner og cheftræner i en lang række tennisklubber på Sjælland, samt kursusinstruktør og uddannelsesansvarlig i DGI Tennis.

Coachingfilosofi

Om end det er banalt og en kliché, arbejder jeg i min coaching og generelle tilgang til undervisning ud fra følgende citat af Kierkegaard:

”For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, C.A. Reitzels Forlag, 1859.

Kontakt

Martin Olsson
Studerende på NEXS - Coach
Idrætskonsulent i DGI
Tel. 22 86 83 63
Mail: martin.olsson@dgi.dk