Lone Elin Vestergaard

Mit navn er Lone Elin Vestergaard jeg er uddannet Socialpædagog årgang 1981 og har arbejdet med menne-sker lige siden.

Jeg er mor til 4 voksne børn. En pige og 3 drenge.
 
Jeg har sideløbende mit arbejde efteruddannet mig inden for Organisation, ledelse og kommunikation. Og har fungeret som leder og forstander på specialinstitutioner /  inden for Handicapområdet og de sidste 10 år inden for Socialpsykiatrien dvs. behandlingshjem for børn og unge.

Aktuelt er jeg ansat på en psykiatrisk voksen institution.

Med årene har fokus for mit virke rettet sig betydeligt mere mod antropologi, kommunikation, og den livgivende samtale.

Jeg er uddannet Coach fra NLP institutet i 2008 og fra Metropol i 2010.

Jeg har desuden efteruddannet mig på OPU, Organisationspsykologi og som Mindfullness instruktør.

Aktuelt er jeg gruppesupervisor for personalet på 3 specialinstitutioner. 2 børneinstitutioner og 1 voksen institution.

Desuden er jeg sparringspartner og Coach for ledelsen på et Opholdssted.
Fra mit arbejde er jeg vant med coaching i såvel børne- som forældresamtaler.
 
Min Coaching stil er ud fra en Systemisk og anerkende tilgang. Jeg trækker på en bred vifte af psykologisk teoriforståelse: Psykodynamisk, Narrativ, Adfærd og kognitive teori.
 
Jeg tror på at samtalen er et væsentligt bindemiddel i samtalen mellem mennesker.
Mennesket bekræfter sin personlige identitet, sit fællesskab med familie og nærmiljø og sit tilhørsforhold til samfundet og dettes historie, relationer og bånd gennem sproglige udvekslinger af følelser, tanker og hel-hedssyn.
 
Det er mit ønske kunne bidrage til og lærer af at deltage i projektet som Coach.
Jeg er sikker på at jeg vil blive udfordret på flere planer, hvilket jeg vil have godt af.

Kontakt

Lone Elin Vestergaard
Selvstændig coach
Tel. 28 29 91 80
Mail: loneelin@yahoo.dk