Helene Bach

Uddannelse og erfaring

Min interesse i coaching blev vagt i forbindelse med et coaching modul med Allan Holmgreen på min master uddannelse på CBS (Master i Management Development, afsluttet i 2006).

Jeg har siden 2008 arbejdet som faglig koordinator i KVINFOs Mentornetværk, hvor jeg har arbejdet med coaching og grænsefladerne med mentoring. Dette har bl.a. involveret undervisning, rådgivning og supervision af mentorer i forhold brug af elementer fra coaching/spørgeteknikker.

Hos KVINFOs Mentornetværk er jeg projektleder på et metodeudviklingsprojekt, hvor også tilbyder unge mænd fra 16 til 24 år med anden etnisk baggrund en mentor.  

Jeg er p.t i gang med et coach-kursus hos Attractor, hvor jeg i oktober afslutter modul 3. Som del af kurset ”øver” jeg mig på egne fokuspersoner (kollegaer samt opslag, som jeg har sat op).

Jeg er undervisningsassistent på CBS på kurset ”mentoring og coaching i organisatorisk kontekst” på Institut for organisation.

Tilgang og filosofi

Min tilgang er funderet i den systemisk narrative tilgang, hvor jeg særligt lægger vægt på en ressource-orienteret tilgang og Appreciative Inquiry. Dette ligger jo også i tråd med mentoring, hvor erfaringen har vist mig den store forskel, det kan gøre for mentee at blive lyttet til, set og anerkendt samt at arbejde med de ressourcer og den motivation, den enkelte har.

På baggrund af min erfaring med arbejdet med unge mænd med anden etnisk baggrund er min tilgang på alle mulige måder at forsøge at være i øjenhøjde, vise interesse og nærværd.

Kontakt

Helene Bach
projektleder – mentorprogram unge, KVINFO
Tel. 50 76 33 52
Mail: helene.bach@kvinfo.dk