Bo Thørring Kulmbach

Min baggrund og erfaring skal findes indenfor alternativ- og inddragende formidling af naturvidenskab. Siden starten af 2008 har jeg arbejdet med unge og voksne som underviser, performer og facilitator ved først Universe (Danfoss Universe) og siden Experimentarium. Jeg elsker at engagere mennesker og se en gnist blive tændt, hvad enten det er når jeg laver fysikshows, underviser klasser i øjedissektion eller i én til én situationer, hvor en otteårig pludselig forstår hvorfor tøriskanonen ’eksploderer’.

Gennem mit arbejde har jeg stor erfaring med at engagere unge og voksne som er ankommet med varierende læringslyst og mangel på forståelse for, hvorfor det nu lige er vigtigt, at forstå f.eks. faseovergange. Den succesfulde formidling bør dog heller ikke nødvendigvis munde ud i en dybdegående forståelse af div. naturvidenskabelige begreber, men nærmere skabe en spirende interesse. Herefter skal læringen om faseovergange og andre spændende emner nok komme.

Jeg ser Coaching som en naturlig forlængelse og forståelsesramme til de erfaringer jeg har gjort mig. Via mit studie i idrætsvidenskab på Københavns Universitet har jeg været så begunstiget, at modtaget undervisning fra professor og accred. coachingpsykolog Reinhard Stelter, som nu også er min specialevejleder. I forlængelse med undervisningen har jeg haft mulighed for, at coache medstuderende og sidenhen atleter.

Kontakt

Bo Thørring Kulmbach
Facilitator Experimentarium
Mail: bothoerring@gmail.com