Asger Rønnow

Ledersparring og organisationsudvikling

Privat

 • 46 år
 • Bor på Amager
 • Gift med Vibe
 • 4 børn – Aslak 18 – Sigrid 16 – Hjalte 14 – Thyra 11

Uddannelse og erhvervserfaring

Uddannelse

 • Produktionsingeniør
 • HD Regnskab
 • Certificeret Executive Leadership Coach (The Coaching Company)
 • Master i Organisationspsykologi

Erhvervserfaring 

 • Arbejdet med produktion og logistik gennem mange år – 10 år som global logistikdirektør i Chr. Hansen. Som leder gennem mange år har mit største fokus og bedrift været udvikling af mennesker til realisering af deres potentiale menneskeligt og fagligt.
 • Startede 1/1-12 Leading2Results med fokus på coaching af ledere og udvikling af ledergrupper, både i priva-te og offentlige organisationer og virksomheder, med målet om at hjælpe ledere til bedre lederliv og bedre resultater, samt at flere medarbejdere må opleve god ledelse – så vi får nogle mere potentialeorienterede og bedre fungerende organisationer.

Coachingerfaring og tilgang

 • Coachinguddannelse fra The Coaching Company 2007
 • Coach'et ledere og medarbejdere i Chr. Hansen og tidligere medarbejdere i andre virksomheder fra 2007-2011
 • Fra 2012 coachet professionelt - ledere og specialister
 • Tilknyttet IDA’s mentorkorps og været mentor for unge ingeniører
 • Min tilgang er at jeg bruger de værktøjer fra kassen, som giver mening i situationen og bevæger mig i spæn-det fra den ”rene coaching” - over en blanding - og over i mentoring. Står på et bredt fundament – bla. det psykodynamiske, det konstruktivistiske, det narrative og andre indgangsvinkler og er således ikke låst i en bestemt retning. Jeg er ikke superteoretisk, men bruger mere min intuition og det som sker i situationen og i relationen

Kontakt

Leading2Results
Asger Rønnow
Signelilvej 9 2300 Kbh. S

mobil: +45 2249 5177
email: asger@leading2results.dk

web: www.leading2results.dk