Frivillige coaches tilknyttet projektet

Asger Rønnow
Ledersparring og
organisationsudvikling
Tel. 22 49 51 77
Mail: asger@leading2results.dk

Birgitte Dangaard
Selvstændig coach
Tel. 31 16 68 19
Mail: b.dangaard@gmail.com                                www.birgittedangaard.dk

Birgitte Elsner
ZFri
be@zfri.dk
4916 0055
www.zfri.dk

Birgitte Hermann
Tidligere skoleleder og coach
Tel. 31 41 03 70
www.LivsArkitekterne.dk
Mail: b.hermann@live.dk

Bo Echwald
Ledelse og udvikling
Tel. 20 65 51 52
Mail: echwald@c.dk

Bo Thørring Kulmbach
Facilitator Experimentarium
Mail: bothoerring@gmail.com

Helene Bach
projektleder – mentorprogram unge, KVINFO
Tel. 50 76 33 52
Mail: helene.bach@kvinfo.dk

Jamil F. Mehdi
Ungdomskonsulent
Tel. 41 26 23 63
Mail: jamil.fm@hotmail.com

Julie Falholt
Kreativ Konsulent og Mentor
Tel. 22 44 87 27
Mail: julie@falholt.dk
www.creativethinking.dk

Kim Dietrichsen
Sportsmind.dk
www.sportsmind.dk
Tel. 20 43 86 33
Mail: info@sportsmind.dk

Laila Plannthin
Udvikling af organisationer, ledere & medarbejdere
Tel. 60 18 09 69
Mail: plannthin@tdcadsl.dk

Lise Sustmann Allen
Erhvervspsykolog - cand.psych.
Tel. 61 66 19 82
www.hrpro.dk
Mail: lsa@hrpro.dk 

Lone Elin Vestergaard
Selvstændig coach
Tel. 28 29 91 80
Mail: loneelin@yahoo.dk

Lotte Ebsen Sjøstedt
cand.mag., systemisk proceskonsulent
Specialkonsulent
http://samf.ku.dk/pcs/Ansatte/ 
Tel. 35 33 18 02 
Mail:lotte.sjoestedt@gmail.com

Martin Olsson
Idrætskonsulent i DGI
Tel. 22 86 83 63
Mail: martin.olsson@dgi.dk

Matthieu Bron
Dokumentarfilminstruktør,
Video producent & Coach
Mobil. 50 39 06 93
www.meetingsprod.com
www.bodyandsoulmozambique.com

Michal Drastrup
Partner – Kurago
www.kurago.dk
Tel. 22 43 00 44
Mail: michael@kurago.dk

Michael Skjøt
Director Skjoet | Professional Certified Coach (PCC)
http://www.skjoet.net
Tel. 20 48 63 78
Mail: ms@skjoet.net

Mogens Ketelsen
Coach
Tel. 26 46 29 40
Mail: mcvk@get2net.dk

Morten Blok Hellesøe
Coach
Tel. 22 57 60 03
Mail: mortenblokhellesoe@gmail.com

Reinhard Stelter
Professor i idræts- og coachingpsykologi, NEXS
Tel. 23 44 56 66
Mail: rstelter@ifi.ku.dk

Richard Naylor
Medarbejdere-, ledere-, team- samt organisationsudvikling
Tel. 29 91 09 76
Mail: rn@enrich.dk
www.enrich.dk

Søren Juel Kiebe
Managing partner
Tel. 21 25 76 94
Mail: sk@resources.dk

Tanja Martinez
Lederudvikling, kommunikation og samtaler
Tel. 23 27 88 77
Mail:tanja@whatsaliveinyou.com                                                           www.whatsaliveinyou.com