1. september 2015

Inkluderende holdspil i folkeskolen

Projektet undersøger blandt andet, hvordan det er muligt at udvikle og iværksætte aktiviteter, som både styrker det sociale fællesskab i skoleklasser samt motiverer til øget fysisk aktivitet. Modelfoto: Bo Kousgaard.

Projektet undersøger blandt andet, hvordan det er muligt at udvikle og iværksætte aktiviteter, som både styrker det sociale fællesskab i skoleklasser samt motiverer til øget fysisk aktivitet. Modelfoto: Bo Kousgaard.

Formål

Formålet med dette projekt har været at afdække, hvad der karakteriserer inkluderende holdspil, samt belyse hvordan inkluderende holdspil kan muliggøre deltagelse blandt eleverne og dermed øge social inklusion i idræt i folkeskolen.

Projektets forskningsspørgsmål var derfor:

Hvordan kan inkluderende holdspil bruges til at skabe et meningsfuldt praksisfællesskab, der styrker elevernes mulighed for deltagelse?

Målgruppe

Målgruppen var tre 6. klasser på en skole i Storkøbenhavn.

Beskrivelse af projektet

I august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft. Et af fokuspunkterne i folkeskolereformen er at skabe bedre og mere fysisk aktivitet i dagligdagen. Formålet er at bidrage til at forbedre elevernes læring, sundhed og trivsel. Flere studier har påvist, at deltagelse i fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på netop disse parametre. Af samme årsag er det blevet endnu mere aktuelt hvordan denne fysiske aktivitet bliver udført, idet både dansk og international litteratur har påvist, at det ikke er alle børn, der føler sig godt tilpas eller inkluderede i idrætsundervisningen. Der er derfor behov for yderligere studier, der kan bidrage med viden til hvordan man kan bruge idræt, og i dette tilfælde holdspil, til at skabe meningsfuldhed og lige deltagelsesmuligheder for alle børn i en klasse.

Metode

Studiet indeholdt en 8-ugers intervention i tre 6. klasser med ultimate frisbee som eksempel på inkluderende holdspil. Klasserne blev endvidere blive undervist i fair play. Eleverne blev observeret under hele interventionsperioden, og der udføres fokusgruppeinterviews med alle elever og lærere efter endt intervention.

Konklusion

Holdspil baseret på fairplay har i denne afhandling vist potentiale til at gøre op med den lærerstyrede undervisning og top-down hierarkiet i skolen. Fokus på fairplay, har stimuleret til demokrati og lighed, hvilket understøtter empowerment og dermed sundhedsfremme for de deltagende elever.

Ph.d. afhandlingen kan findes her.