23. august 2015

Holdspil og livsstilssygdomme

Fysisk inaktivitet blandt befolkningen udgør en betydelig faktor i den stigende forekomst af hjerte-kar-sygdomme og andre livsstilsrelaterede sygdomme, såsom forhøjet blodtryk og sukkersyge.

Holdspil har både fysiologiske og sociale effekter

Sammenlignet med kontinuerlig træning som foreksempel løb, kan holdspil være med til at øge fællesskabsfølelse og øge den sociale kapital.

Vi har adskillige eksempler på at ”venskaber for livet” er opstået under mange af de allerede gennemførte projekter i Center for Holdspil og Sundhed.

De positive fysiologiske og sociale effekter af holdspil taget i betragtning, er det naturligt, at holdspil som behandlingsform vinder større og større indpas i både kommunalt regi og i det organiserede foreningsliv (Motionsfloorball, Håndboldfitness og Fodboldfitness).

Derfor er det yderst interessant at undersøge holdspil som behandlingsform. Måske endnu vigtigere er det at undersøge, hvordan holdspil som behandlingsform bedst kan implementeres og forankres i både kommunalt regi, den organiserede foreningsidræt og i patientforeninger.

Altafgørende for en vellykket implementering er frontpersonale, som er klædt bedst muligt på til at løse den opgave det er at optimere holdspil som behandlingsform.

Resulater af projekt med diabetikere

Studier viser, at bare 2x60 min ugentlig fodboldtræning forbedrer den fysiske kapacitet og reducerer forekomsten af kropsfedt. Derudover øger fodbold insulin sensitiviteten og reducerer blodsukker niveauerne blandt midaldrende og utrænede mandlige diabetikere.

Publikationer diabetes:

Resultater af projekt med hypertensive

I tillæg viste et andet studie med fodboldtræning 2 x 30 minutter om ugen, at det er et mere effektivt redskab til at behandle forhøjet blodtryk i forhold til lægelige anbefalinger om sundhed og kost. Faldet i blodtryk var også meget højere end det man normalvis ser ved konditionstræning, såsom løb eller cykling med moderat intensitet. Fodboldtræning er altså et alternativ til traditionel behandling af forhøjet blodtryk hos mænd.

Publikationer hypertension:

Pilotstudie med kvinder i den sene overgangsalder

Endvidere viste et pilotstudie med kvinder i den sene overgangsalder (>5 år siden sidste menstruationsdag) med forhøjet blodtryk, at 10 ugers floorball træning (2x20-30 min per uge) effektivt reducerede blodtrykket markant hvilket skyldtes en forbedret funktion af blodkarrene. 

Fremtidige projekter

Med baggrund i resultaterne fra studiet af mænd med type 2 diabetes, som har spillet fodbold, planlægger vi pt. gennemførelse af et længerevarende studie, som undersøger effekten af floorball træning, forankret lokalt i foreningsregi, på mænd og kvinder med type 2 diabetes. 

Formålet med projektet er, udover den fysiologiske vinkel, at undersøge hvordan lokal implementering og forankring bedst kan opnås.

Derudover planlægges, på Instituttet, et træningsprojekt med mandlige type II diabetes patienter, hvor effekten af træningsintensitet undersøges (moderat vs. høj-intens træning). Formålet med det projekt er at opnå en dybere forståelse af, hvordan træningsintensitet påvirker diabetes, og dermed kunne angive de bedst mulige træningsforskrifter for patienter med type II diabetes.